สุขภาพ
ดนตรีบำบัด
(music therapy)

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีมองโลกในแง่ด
ดูแลสุขภาพการนั่งสมาธิ-ปู่โต
อาหารสุขภาพสวดมนต์เป็นยา
อาหารเสริมปัญหามีทางออก
สมุนไพรเดินเร็วอายุยืน
บทความอื่น

remahealth

บทความสุขภาพ
ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+มะขาม

บทความสุขภาพ
ดูแลผิว ดวงตา 
+กลิ่นปากทำไงดี
+วิธีขัดผิวขาว 
+ผิวสวยด้วยผัก
+
เช็คสภาพผิวหน้า
+ล้างหน้าไม่มีฟอง

บทความสุขภาพ
+ทฤษฎีเดจาว
+ขยะก้นครัว
+7 วิถีการกิน
+ลดน.น.ขั้นเทพ 
+วิ่งสมาธอ่านบทความอื่น

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search


ดนตรีบำบัด(music therapy)

ดนตรีบำบัด (music therapy) คือ การใช้กิจกรรมทางดนตรีไม่
ว่าจะเป็นการฟังหรือเล่นดนตรี การร้องเพลง แต่งเพลง เพื่อบำบัด
ความเจ็บป่วย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา

อาหารชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อม

ดนตรีมิใช่มีเพื่อนำความสุข ความสุนทรีย์ในอารมณ์มาสู่ผู้เล่นและผู้
ฟัง หรือทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ไพเราะเสนาะหูเท่านั้น ดนตรียังให้
อะไรมากกว่าที่คิด เพราะดนตรียังสามารถบำบัดความเจ็บไข้ได้อีกด้วย


ดนตรีบำบัด มักใช้ในโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงเรียน
สถานเลี้ยงดู หรือแม้กระทั่งในที่พักอาศัย โรงพยาบาลของรัฐบางแห่ง
จะมีวงดนตรีของกลุ่มอาสาสมัครไปร้องเพลงขับกล่อมให้คนไข้และ
ประชาชนได้รับฟังเพื่อผ่อนคลายอาการเจ็บป่วย หรือลดความเครียด
จากการรอคอยเพื่อรับบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล


มีคำกล่าวว่า ดนตรีเป็น mind medicine ดนตรีใช้เป็นเครื่องมือใน
การรักษามานานหลายศตวรรษ ธรรมชาติของดนตรีที่ไร้พรมแดนมีได้
หลากหลายรูปแบบ ทำให้เข้ากับคนได้อย่างไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ
และศาสนา

ดนตรีช่วยในการรักษาปัญหาทางร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าท่านจะฟัง
ดนตรีประเภทใด ลูกทุ่ง ลูกกรุง หรือดนตรีคลาสสิก (classical music)

ดนตรีกระตุ้นสมองเกือบทุกส่วน เช่น ส่วน auditory (การได้ยิน),
motor cortex (เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขน ขา ใบหน้า) limbic system (อารมณ์ จิตใจ การตระหนักรู้ ความเข้าใจ และความจำ)

จากการวิจัย พบว่าผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด เมื่อได้ฟังดนตรี จะช่วย
ลดความเครียดและความวิตกกังวล ระดับของcortisolซึ่งเป็นฮอร์โมน
ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลดลง มากกว่าการใช้ยา

การเรียนเปียโนควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพาตที่แขนซีกซ้ายหรือซีกขวาเพียงซีก
เดียว สามารถเคลื่อนไหวร่างกายชนิดที่ต้องอาศัยทักษะอย่างละเอียด
ได้ดีกว่าและมากกว่าผู้ที่ทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัย
สำคัญ

ผลการวิจัยยังพบด้วยว่าการฟังดนตรี ช่วยลดอาการปวดแบบเรื้อรังได้
ถึงร้อยละ 21 และลดภาวะซึมเศร้าได้ถึงร้อยละ 25 นอกจากนี้ยังช่วย
ให้อารมณ์สงบ และช่วยบำบัดอาการนอนไม่หลับอีกด้วย

ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความโรคภัยไข้เจ็บ 24517

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+ป้องกันตาแห้ง
+
เดินเร็วอายุยืน
+สมุนไพรแก้ไออ่านบทความอื่น

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+
เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
งาดำ

บทความสุขภาพ

ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น

สุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น