หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion


ไม่ใช้ช้อนกลางระวังติดโรค!

การใช้ช้อนกลางที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อช่วยให้ลดการปนเปื้อนทางน้ำลายได้โดย
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าช้อนกลางถือว่าเป็นเกราะป้องกันการ
ติดโรคต่างๆ และช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อผ่านที่ออกมาทางน้ำลาย เช่น คอตีบ วัณโรค
โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ คางทูม รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบเชื้อในน้ำลายอื่นๆ
และโรคที่ติดต่อผ่านอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ เช่นไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

ไม่ใช้ช้อนกลางระวังติดโรค!

การใช้ช้อนกลางที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่

1.ควรเตรียมช้อนกลางที่สะอาด หรืออุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารให้เหมาะกับชนิดของอาหาร และมี
จำนวนครบตามจำนวนชนิดของอาหารที่จะกินอย่างน้อย 1 คัน ต่ออาหาร 1 ชนิด
2.ใช้ช้อนกลางที่เตรียมไว้เพื่อตักอาหารมาใส่จานข้าว หรือถ้วยแบ่งของตนเอง
3.ห้ามใช้ช้อนกลางที่ตักอาหารร่วมกันเข้าปากโดยตรง
4.สำหรับร้านอาหาร และแผงลอย นอกจากจะต้องใส่ใจปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้ว แนะนำ
ว่าควรเสิร์ฟช้อนกลางทุกครั้งเมื่อลูกค้าสั่งอาหารมากินร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือมีช้อนกลาง
บริการไว้ให้ที่โต๊ะอาหาร

Sticker line

4.สำหรับร้านอาหาร และแผงลอย นอกจากจะต้องใส่ใจปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้ว แนะนำ
ว่าควรเสิร์ฟช้อนกลางทุกครั้งเมื่อลูกค้าสั่งอาหารมากินร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือมีช้อนกลาง
บริการไว้ให้ที่โต๊ะอาหาร

ส่วนผู้บริโภคต้องสร้างค่านิยมใหม่ในการใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน รวมไปถึงสำรับอาหาร
ที่ถวายพระ ต้องมีช้อนกลางด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระหว่างกัน

ไม่ใช้ช้อนกลางระวังติดโรค!

จากข้อมูลพบว่า ร้านอาหารและ ผู้บริโภคละเลย การใช้ช้อนกลางตักอาหาร มีสาเหตุมาจากขาด
ความรู้ ไม่คุ้นเคยในการใช้ เพราะหลายคนกลัวถูกมองว่าการใช้ช้อนกลางตักอาหารกับเพื่อนฝูง
ทำให้ขาดความสนิทสนมกันในกลุ่มเพียงแค่กินอาหารร่วมกันก็ติดโรคได้ ถ้าไม่ใช้ช้อนกลาง

ช้อนกลางเปรียบเสมือน "กำแพงกั้นเชื้อโรค" ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย และการใช้ช้อนกลางช่วยลด
การปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำลายลงสู่อาหาร ทำให้อาหารบูดเสียได้ช้าลง หรืออาจจะไม่บูดเสีย
เลย นอกจากนี้ ช้อนกลางช่วยลดความรังเกียจในการใช้อุปกรณ์ร่วมกันด้วย ถือเป็นมารยาท
ทางสังคมที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

ภาพจาก pixabay
ข้อมูลจากmgronline.com/goodhealth/detail/9620000073558,
https://www.doctor.or.th/article/detail/2593
19819

การรักษาโรค

สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD