Custom Search


อร่อยปากลำบากไต

ไตเป็นอวัยวะสำคัญต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดงขนาดเท่า
กำปั้นมี 2 ข้าง อยู่ด้านหลังบริเวณเอวไตมีหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่าง
กายสร้างสารที่มีประโยชน์ตลอดจนควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย
และช่วยขับถ่ายสารแปลกปลอมที่ร่างกายรับมา หากไตมีความผิดปกติ ของเสีย
ต่างๆจะสะสมและคั่งค้างจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ คำกล่าวของนายแพทย์
สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์

อร่อยตามใจปากจะลำบากไต

ผู้ป่วยโรคไต ในระยะแรกมักจะไม่มีอาการแสดงใดๆ เนื่องจากไตสามารถปรับการทำงานให้สมดุลได้
แม้เหลือเพียง 50เปอร์เซ็นต์จากปกติ แต่เมื่อใดที่การทำงานของไตลดเหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ จะเริ่ม
แสดงอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร ซีด คันตามตัว บวมตามใบหน้า แขนขา
ปัสสาวะมากตอนกลางคืน จึงควรตรวจร่างกายประจำปีเพื่อคัดกรองโรคไตในเบื้องต้น

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไต เช่น อายุมากกว่า 60 ปี ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดอื่นๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเกาต์ มีประวัติ
สมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไต ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำๆ หลายครั้ง และผู้ป่วยที่ทานยาบาง
ชนิด เช่น ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือสัมผัสสารเคมีบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน

อร่อยตามใจปากจะลำบากไต

หลักการสำคัญที่ช่วยชะลอความเสื่อมของไต ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติหรือ
ใกล้เคียงปกติ คือระดับต่ำกว่า 130/80 มิลิเมตรปรอท ควบคุมระดับน้ำตาลโดยเฉพาะผู้ที่เป็น
เบาหวาน ควบคุมและหลีกเลี่ยงอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ เพื่อไม่ให้ระดับ
ของเสียในร่างกายเพิ่มขึ้น

อร่อยตามใจปากจะลำบากไต อร่อยตามใจปากจะลำบากไต
ควรกินโปรตีนจากเนื้อปลาและไข่ขาวเพราะย่อยง่ายและมีคุณค่าในอาหารสูง หลีกเลี่ยงอาหาร
เค็มทุกชนิด รวมถึงของหมักดองและอาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีความ
ดันโลหิตสูงและอาการบวม หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน เช่น กะทิ เนื้อติดมัน ของทอด
ไข่แดง อาหารทะเลเป็นต้น

ซึ่งถ้าหากไขมันในเลือดสูงจะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและเป็นผลเสียต่อไต งดสูบบุหรี่ ออก
กำลังกายที่ไม่รุนแรงและไม่เหนื่อยเกินไป เช่น เดิน บริหารร่างกายอยู่กับที่จะช่วยให้การไหล
เวียนโลหิตดีขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก MSN
12416


โรคภัยไข้เจ็บ 9 เทคนิคฝึกสมอง 10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ
 สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ