หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร5

การเจริญสติและสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันคือการฝึกให้ตื่นอยู่ในปัจจุบัน คำว่าตื่นนี้มีความ
หมายตรงกันข้ามกับคำว่า หลง ลืมตัว หมกหมุ่น ง่วน ผู้ตื่นอยู่ในปัจจุบัน พร้อมที่จะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงทุกเวลานาที เช่นมีโอกาสทำความเข้าใจเรื่องความพลัดพราก คนเราจะเศร้า
โศกเสียใจกับความพลัดพรากจากสิ่งและบุคคลที่เรารักมากเหลือเกินเพราะไม่เคยสนใจเรียนรู้
เรี่องความไม่แน่นอนของชีวิตอย่างจริงจังดูกายดูใจตัวเองบ่อยๆความกลัวพลัดพรากในอนาคต
และความทุกข์ในความพลัดพรากที่เกิดขึ้นแล้วจะน้อยลงด้วยปัญญาที่เห็นความจริงของชีวิต


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร5


ผู้ตั้งสติในปัจจุบันสามารถสังเกตว่าความรู้สึกชอบเกิดขึ้นวันหนึ่งหลายหน และทุกครั้งที่ความ
ชอบนั้นหายไปความรู้สึกเศร้านิดๆมักจะเกิดตาม ถ้ากำหนดและจำความดับของความรู้สึกชอบ
ในเรื่องเล็กๆน้อยในแต่ละวัน เราจะสร้างความคุ้นเคยกับความพลัดพรากว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด
เมื่อความชอบใจเกิดขึ้นจะไม่ประมาท และเมื่อความพลัดพรากเกิดขึ้นจะไม่ตกใจ การปฏิบัติ
อย่างนี้เปรียบเหมือนการฉีดวัคซีน เมื่อจิตคุ้นเคยกับความพลัดพรากในเรื่องจิ๊บจ๊อยบ่อยๆเราจะ
พร้อมที่จะรับมือกับความพลัดพรากระดับเจ็บใจ


Sticker line

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร
ถ้าเราเฝ้าคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงสิ่งที่เกรงว่าจะเกิดขึ้น อาทิ เรื่องในครอบครัว หลายสิ่งหลายอย่าง
ย่อมเกิดตามมา ประการแรก อุปนิสัยทางจิตจะก่อตัวและกลายเป็นความคิดหมกมุ่นได้อย่าง
ง่ายดาย บั่นทอนทั้งกำลังกายกำลังใจ ประการต่อมา เนื่องจากภาพที่ปรากฎในใจนั้นชัดเจนมาก
และอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้มข้นรุนแรง เราจึงอาจจะเหมาไปว่าความกลัวนั้นมีเหตุผล สิ่งที่เลวร้าย
คงจะเกิดขึ้นแน่ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว อาจไม่เป็นตามนั้นเลยก็ได้

ด้วยสติสัมปชัญญะ เราจึงต้องมองให้เห็นภาพในใจเป็นสักแต่ว่าภาพในใจ อารมณ์เป็นสักแต่ว่า
อารมณ์ เรื่องที่เราหวั่นเกรงอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ แต่ความเข้มข้นทางอารมณ์ที่เรื่องนั้น
กระตุ้นให้เกิดไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อถือในการตัดสินใจทำอะไร


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร5


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร
เราควรจะแยกระหว่างความเห็นแก่ตัว และการเห็นแก่ตัวชีวิต การเห็นแก่ตัวคือการตามกิเลส
การเห็นแก่ตัวชีวิตคือทางพ้นจากกิเลส

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร5
เห็นแก่ตัวชีวิตคือการรับรู้ว่าโดยหลักสัจธรรม คนเราเกิดคนเดียว แก่ก็แก่คนเดียว เจ็บก็เจ็บ
คนเดียว ตายก็ตายคนเดียว เรื่องการละกิเลส การบำเพ็ญกุศลไม่มีใครทำให้เราได้ เป็นงาน
ของเราโดยเฉพาะ และการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอย่างยิ่ง เป็นบุญอย่างยิ่ง เพราะเรา
อยู่ในภาวะที่สามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ ดังนั้นการเห็นแก่
ตัวชีวิตไม่ใช่สิ่งที่น่าตำหนิเลย เป็นสิ่งที่ควรจะชื่นชมเพราะแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อชีวิต
ของตน

ข้อมูลจาก www.jayasaro.panyaprateep.org/reflections
พระพุทธศาสนา
221118 ข้อคิด คำคม พระชยสาโร6


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน FoodHealth

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD