หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

กรรมฐานของคนที่เกิดวันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ตามตำราโหราศาสตร์ ถ้าพูดถึงนิสัย ก็หมายถึง นิสัยที่เย่อหยิ่ง ค่อนข้าง
จะถือตัว ฆ่าได้ แต่หยามไม่ได้ ละก็มีลักษณะใจร้อน คล้ายๆลักษณะของดวงอาทิตย์
คือชอบอะไรเร็วๆ คนที่มีลักษณะนิสัยอย่างนี้ ถ้าอยากจะฝึกกรรมฐาน ก็ควรฝึกกรรม
ฐาน ดังต่อไปนี้ คือ

กรรมฐานของคนที่เกิดวันอาทิตย


1. จตุธาตุววัตถาน คือการพิจารณาร่างกาย ให้เห็น เป็นแต่เพียงธาตุ
2. มรณัสสติ คือการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์
3. พรหมวิหาร คือการแผ่ความรักความสงสารไปยังเพื่อนมนุษย์
4. วิปัสสนากรรมฐาน

Sticker line

ทำไมจึงแนะนำให้เจริญกรรมฐานทั้ง 4 นี้ เพราะเพื่อแก้นิสัยที่เป็นจุดอ่อน ดังต่อไปนี้

- นิสัยเย่อหยิ่ง ถือตัว ต้องแก้ด้วย จตุธาตุววัตถาน, มรณัสสติ หรือ วิปัสสนากรรม
ฐาน เพื่อให้เห็นความจริงของร่างกาย จะได้คลายจากความถือตัวถือตนลง
- นิสัยใจร้อน ต้องแก้ด้วยการเจริญพรหมวิหาร เพื่อทำจิตใจให้เย็นลง ถ้าจะลงมือ
ปฏิบัติจะทำอย่างไร อย่างการเจริญ "จตุธาตุววัตถาน" ได้แก่การพิจารณาร่างกาย
ให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุ 4 เราก็ต้องแยกแยะเป็นว่าอะไรเป็นธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม
และธาตุไฟ


ธาตุดิน ได้แก่ พวกที่เป็นของแข็งในร่างกาย คือโครงกระดูก, เล็บ, ฟัน, เอ็น ฯลฯ
ธาตุน้ำ ได้แก่ พวกที่เป็นของเหลวในร่างกาย คือ น้ำเลือด, น้ำลาย, น้ำปัสสาวะ ฯลฯ
ธาตุลม ได้แก่พวกที่เป็นอากาศเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดก็คือลมหายใจ เข้าออก หรือที่
ภาษาพระท่านเรียกว่า ลมอัสสาสะ - ปัสสาสะ
ธาตุไฟ ได้แก่ความอบอุ่น หรืออุณหภูมิ ในร่างกายนี่เอง

ได้ประโยชน์อย่างไรกับการแยกธาตุทั้ง4 คือ ทำให้เราได้เห็น ความจริงว่าร่างกาย
ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่น โดยความเป็นตัวเราของเรานั้น ที่แท้ ก็เป็นแต่เพียงธาตุ4 อย่างมา
ประชุมกันขึ้นเท่านั้น มันไม่ได้มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แต่ประการใดเลย ใน
เมื่อมันไม่ได้มี ความเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริง ควรแล้วหรือ ที่เราจะถือตัวในเมื่อตัวจริงๆ
มันก็ไม่มีให้ยึดถือ มีแต่ธาตุ 4 ที่รอเวลาเสื่อม รอเวลาสิ้นเท่านั้น แล้วเราจะถือตนถือตัวให้
มันหนักใจไปทำไม

กรรมฐานที่จะช่วยละคลายความเย่อหยิ่ง ถือตัว อย่างที่ 2
นั่นก็คือ กรรมฐานที่ชื่อว่า มรณัสสติิ ถึงแม้จะเป็นการระลึก ถึงความตาย แต่ก็ไม่ใช่
ระลึก เพื่อจะให้เราเกิดความหวาดกลัว แต่ระลึก เพื่อไม่ให้ประมาทต่างหาก ความตาย
ทุกคนรู้ ว่าไม่มีใครหลีกพ้นแต่ทุกคนก็อดที่จะหวั่นหวาดเสียมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
ที่ไม่นึกถึงความตาย พอต้องเผชิญหน้ากับความตายเข้าจริงๆ ก็อดใจหายมิได้ให้เรามา
นึกถึงความตาย ในแง่ของความเป็นจริงว่า คนเราเมื่อตายแล้ว ศักดิ์ศรีที่เคยมีทุกอย่าง
มันก็หมดไปด้วย

การนึกถึงความตายหรือเจริญมรณัสสติบ่อยๆ มันก็ช่วยทำให้การถือตนถือตัวลดน้อย
ลงไปได้เหมือนกัน

เจริญวิปัสสนากรรมฐานที่จะละคลายความถือตนถือตัว อย่างสุดท้ายและถือว่าเป็นสุด
ยอดของการละคลายกิเลส ในใจ เรื่องของการเจริญวิปัสสนา หลักใหญ่ๆ ก็อยู่ที่ว่า ทำ
อย่างไร จึงจะมี สติเห็นความจริง เพิกถอนสิ่งสมมุติ (คือความเป็นสัตว์บุคคล ตัวตนเรา
เขา)ออกจากใจเสียได้แล้วเข้าไปเห็น ความจริง คือความเป็น รูป และ นาม เท่านั้น แค่
นั้นยังไม่พอ เมื่อเห็นว่า ชีวิตของมนุษย์เรา มีแต่ธรรมชาติ 2 อย่าง ที่เรียกว่า รูป และ
นาม แล้ว ก็จะต้องเห็นความจริงต่อไปว่า รูปและนามทั้งหลายเหล่านั้น ก็ล้วนมีความจริง อิงอาศัยอยู่ความจริงที่ว่า ก็คือ ไตรลักษณ์ หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง เมื่อเห็น
รูปนาม

โดยความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยประจักษ์ชัดแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่าย
( นิพพิทา ) คลายความติดใจ ( วิราคะ ) และหลุดพ้น ( วิมุตติ ) จากการยึดมั่นถือ
มั่นในที่สุด… นี่แหละคือสุดยอดอุบายวิธี ที่จะละความเย่อหยิ่งถือตัวล่ะ

เจริญพรหมวิหาร กรรมฐานอีกข้อหนึ่ง ซึ่งจะช่วยละนิสัยใจร้อน การเจริญพรหมวิหาร
คือการแผ่ความรักและความสงสารไปยังเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย วิธีแผ่ที่ง่าย
และได้ผลก็คือ แผ่ความรู้สึกรักไปยังคนอื่น สัตว์อื่นให้มีความรักในบุคคลเหล่านั้น เหมือน
กับเป็นญาติมิตร หรือลูกหลานของเราจริงๆ พูดง่ายๆ คือ พยายามทำความรู้สึกว่า ถึงแม้
เขาจะไม่ใช่ลูกหลานของเรา แต่ก็ให้รักเขา เสมือนเป็นลูก เป็นหลานนี่แหละ คือความรู้สึก
ที่เรียกว่า เมตตา

แผ่เมตตา คือแผ่ไปยังคนรอบข้าง และสัตว์รอบข้าง และ พยายามนึกแผ่ออกไปให้ไกล
ที่สุด เท่าที่จะไกลได้ การแผ่เมตตา จะช่วยทำให้ใจ ที่เคยร้อนมีความสงบเย็นลงอย่างไม่
น่าเชื่อใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนใจร้อน ควรลองทำดู ได้ผลที่ดีจริงๆ

Post 070216
ข้อมูลอ้างอิงจากwww.dhammathai.org/

รวมบทความพระพุทธศานา
กรรมฐานประจำวันเกิด
                                                 


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD