สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

remahealth
สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

กรรมฐานคืออะไร

 

กรรมฐาน มาจากคำ 2 คำ คือคำว่า กรรม + ฐาน กรรม แปลว่า การ
กระทำก็ได้ หรือแปลว่าการงานก็ได้ ส่วน ฐาน นั้นแปลว่า ที่ตั้ง ฉะนั้น ในเมื่อเอาคำ 2 คำนี้ มารวมกัน ก็ควรจะแปลว่า อารมณ์อันเป็นที่ตั้ง
แห่งการงานทางใจ อย่าปล่อยใจให้ว่างงาน ไม่เช่นนั้น มันจะฟุ้งซ่าน
แล้วนำความรำคาญ มาสู่จิตใจ

กรรมฐานมี 2 ระดับ
กรรมฐาน หรืองานทางใจนี้ ยังมีถึง 2 ระดับ
ขั้นแรก เป็นงานทางใจในระดับต้น ที่จะช่วยกวาดล้างอารมณ์ฟุ้งซ่าน
ต่างๆ ให้ออกไปจากใจ ทำใจให้สงบ ประณีต ไปโดยลำดับ ซึ่งมีวิธี
การฝึก อยู่หลายวิธี ขั้นนี้เรียกว่า สมถกรรมฐาน หรือ สมาธิ


ขั้นต่อมาก็เป็นขั้นของการพัฒนาความเห็น ให้ถูกต้อง ตรงตามความ
เป็นจริง สิ่งใดไม่เที่ยง ก็เห็นโดย ความจริง ว่าไม่เที่ยง สิ่งใดเป็นทุกข์
ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ก็เห็นโดยความจริง ว่าเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็น
อนัตตา บังคับบัญชา ให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้ ก็เห็นโดยความจริงว่า
เป็นอนัตตา การเห็นความจริงอย่างนี้ ในทุกสิ่งทุกอย่าง จะทำให้เกิด
ความเบื่อหน่าย ( นิพพิทา ) และคืนคลายถ่ายถอน ความยึดมั่นติด
ใจ ( อุปาทาน ) ในสิ่งทั้งหลายลงได้ และเมื่อนั้นความทุกข์ทางใจ
ก็จะมลาย หายไปสิ้น ที่เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน

กรรมฐานของคนที่เกิดวันอาทิตย์
กรรมฐานของคนที่เกิดวันจันทร์
กรรมฐานสำหรับคนเกิดวันอังคาร
กรรมฐานสำหรับคนเกิดวันพุธ
กรรมฐานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี
กรรมฐานของคนที่เกิดวันศุกร์

Post 180216
ข้อมูลอ้างอิงจาก dhammathai.org
บทความพระพุทธศานา

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น