สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

remahealth
สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

กรรมฐานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

 

วันพฤหัสบดีเป็นวันครู ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี ทางตำราโหราศาสตร์
จึงถือว่า มีลักษณะของความเป็นครูอยู่มิใช่น้อย คือเป็นคนฝักใฝ่ใน
การศึกษาหาความรู้ และชอบสอน ชอบแนะนำคนอื่น

กรรมฐานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ถ้าจะสงเคราะห์ เข้าในจริต 6ก็เรียกว่า เป็น
คนพุทธิจริต คือเป็นคนเจ้าปัญญา เจ้าเหตุผลคนที่เกิดวันพฤหัสบดี
ถ้าเป็นหญิง จะมีลักษณะที่สังเกตได้อย่างหนึ่ง คือมักจะเป็นคนตระ
หนี่ถี่เหนียว ชอบเก็บ ชอบสะสม

ฉะนั้น สรุปนิสัยของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ก็คงจะแบ่งเป็น ลักษณะ
นิสัย ข้อใหญ่ๆ ได้ 2 ข้อ คือ
1. เป็นคนฉลาด มากด้วยเหตุผล
2. เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ชอบสละ ชอบแต่สะสม

ทีนี้ นิสัยแต่ละอย่าง จะเอากรรมฐานข้อใดมาแก้ในส่วนของนิสัยฝ่าย
ดี ที่ชอบเหตุชอบผลนั้น กรรมฐานที่เหมาะก็คือ ต้องเป็นกรรมฐาน
ประเภทที่ใช้ความคิด พินิจพิจารณา ตัวอย่างเช่น อาหาเรปฏิกูลสัญญา
( การพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหาร ), จตุธาตุววัตถาน ( การ
พิจารณาร่างกาย โดยความเป็นธาตุ ๔), อุปสมานุสติ ( การระลึก
ถึงความดี ของพระนิพพาน ) ในส่วนของนิสัย ที่ตระหนี่ถี่เหนียวนั้น
ต้องแก้ ด้วยกรรมฐาน 2 ข้อ กล่าวคือ จาคานุสติ ( การระลึกนึกถึง
คุณของการบริจาค ), และ มรณัสสติ ( การนึกถึงความตาย อันจะมา
ถึงตน) ทีนี้ เราไปดูรายละเอียดของกรรมฐานแต่ละอย่างกัน

อาหาเรปฏิกูลสัญญา แปลว่าการพิจารณาความเป็นปฏิกูล ในอาหาร
คืออาหารทุกอย่าง ที่เรากินเข้าไปนั้น ล้วนมีความเป็นปฏิกูลทั้งสิ้น ตอนแรก อาจจะยังมองไม่เห็น ความเป็นปฏิกูล แต่พอเข้าสู่ปาก คลุก
เคล้ากับน้ำลาย และกลืนลงท้อง ความปฏิกูลก็ย่อมจะฉายแววออกมา
ให้เห็นเด่นชัดขึ้นและเมื่อไหร่ ที่อาหารซึ่งกินเข้าไป ถูกขับถ่ายออกมา
เป็นของเสีย เมื่อนั้น เราก็จะสะอิดสะเอียน แทบอาเจียนทีเดียวนี่แหละ
อาหารจึงเป็นปฏิกูล คนที่เฉลียวฉลาด อย่างคนที่เกิดวันพฤหัสบด
นั้น ถ้าพิจารณากรรมฐานข้อนี้ ก็จะเห็นความจริง โดยไม่ยาก

จตุธาตุววัตถาน กรรมฐานข้อนี้ ก็คือ กรรมฐานที่ต้องใช้ความคิด อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี จะพึงพิจารณา จตุธาตุววัตถาน ก็คือการพิจารณาร่างกายนี่เอง พิจารณาในแง่ที่ว่า ร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4

1.ธาตุดิน ได้แก่ ส่วนที่เป็นของแข็ง ถ้าจะถามว่า แล้วส่วนที่เป็นของ
แข็ง ในร่างกายนี้ มันมีอะไรบ้าง ได้แก่ กระดูก หัวกระโหลก เอ็นที่มี
ลักษณะแข็ง พวกที่มีลักษณะแข็งทั้งหมดนี่แหละ ที่ท่านเรียกว่า ธาตุดิน

2.ธาตุน้ำ ได้แก่ ส่วนที่เป็นของเหลว ถ้าจะถามว่า แล้วส่วนที่เป็นของ
เหลว ในร่างกายนี้ มันมีอะไรบ้าง อาทิเช่น น้ำเลือด ,น้ำหนอง,น้ำตา , น้ำเหงื่อ เป็นต้น พวกนี้เป็นของเหลวทั้งหมด และของเหลวทั้งหมด ที่มีอยู่ในร่างกายนี้นั้น ท่านก็สมมติ เรียกว่า ธาตุน้ำ เพราะมีลักษณะ
เหลว เหมือนน้ำ

3.ธาตุไฟ ความหมายของธาตุไฟ ในกรรมฐานข้อนี้ ท่านหมายเพียง
ลักษณะของความร้อน หรือความอบอุ่นเท่านั้น ถ้าอย่างนี้ก็พอจะมอง
เห็น เหตุผลได้ไม่ยาก เพราะลักษณะความอบอุ่นในร่างกายเราก็มี ที่
เรียกว่าอุณหภูมิ คือความอบอุ่นในร่างกาย ที่เรียกกันว่า ธาตุไฟ

4.ธาตุลม ได้แก่ อากาศที่เคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดๆ ก็คือลมหายใจ ที่หายใจเข้า หายใจออก อยู่ทุกวัน คือธาตุลม ในกรรมฐานข้อนี้

การพิจารณาร่างกาย ให้เห็นเป็นแต่เพียง ธาตุ4 ถือว่าเป็นกรรมฐาน ที่เหมาะสำหรับคน ที่เกิดวันพฤหัสบดี อีกข้อหนึ่ง ที่ควรเจริญกรรม
ฐาน
สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดกรรมฐานที่ว่านั้นก็คือ มรณัสสติ

มรณัสสติ ก็คือการระลึก นึกถึงความตาย อันจะมาถึงตน การระลึกถึง
ความตาย คนเกิดวันพฤหัสบดีมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบสละ แต่ชอบ
สะสม ลักษณะนิสัยอย่างนี้ ถ้าเราได้นึกถึงความตายอยู่บ่อยๆ มันจะ
ช่วยทำให้ละคลายนิสัยที่ชอบสะสมไปได้มากทีเดียว

ฉะนั้น การหวงแหนทรัพย์สิน จนไม่ยอมสละ ให้เป็นทานเลย จึงไม่เป็น
ประโยชน์อันใด ใครที่มีนิสัย ที่ชอบตระหนี่ ไม่ชอบสละ ไม่ชอบให้ใคร
ก็ลองเอากรรมฐาน ข้อ "มรณัส-สติ" นี้ไปภาวนาดูซีครับ จะช่วย
ได้มากทีเดียว


Post 070216
ข้อมูลอ้างอิงจาก dhammathai.org
บทความพระพุทธศานา กรรมฐานประจำวันเกิด

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น