Custom Searchทำไมผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย

โดยเฉลี่ยผู้หญิงเรามักจะอายุยืนกว่าผู้ชาย เหตุผลประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านร่างกาย เหตุผล
อื่นๆ ได้แก่ วิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของเพศหญิง และชาย จากรายงานของ CompassNews
Featuresข้อเท็จจริงของชีวิตที่ผู้หญิงมีแนวโน้มจะอายุยืนกว่าผู้ชาย ข้อได้เปรียบทางด้านร่างกาย
ของเพศหญิง คือ ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุสำคัญ

ทำไมผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย

สาเหตุสำคัญนั้น ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่ทำให้ผู้หญิงมีประจำเดือนและเป็นคุณสมบัติป้องกันผู้หญิง
จากการเป็นโรคหลอดเลือดแดงจับตัวเป็นก้อนบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจได้ เป็นต้น ดังนั้นเปรียบเทียบกับผู้ชาย
วัย 55-64 ปี ผู้หญิงไม่ต้องเผชิญกับอันตรายจากโรคต่างๆที่ผู้ชายเป็นจนเมื่อผู้หญิงย่างเข้าวัย 65-74 ปี
การผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงจะหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อผู้หญิงหมดประจำเดือนและจะกลายเป็น
การเพิ่มความเสี่ยงของโรคเลือดจับตัวเป็นลิ่มในเส้นเลือด บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจได้ง่ายขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่าแค่เฉพาะตอนเกิดเท่านั้นที่จำนวนเด็กผู้ชายมีมากกว่าเด็กผู้หญิง อย่างในสหรัฐอเมริกา
ประมาณคร่าวๆ ว่า ขณะที่มีเด็กชายเกิด 106 คน จะมีเด็กหญิงเกิด 100 คน แต่เมื่อเริ่มย่างเข้า
วัยรุ่น มีตัวเลขยืนยันว่า ผู้หญิงรอดมาได้มากกว่าผู้ชาย และเมื่ออายุถึงราวๆ 75 ปี ผู้หญิงจะมีชีวิต
อยู่ในอัตราส่วน หญิง 3 คนต่อชาย 2 คน

ทำไมผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายมีอีกสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย คือ การใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการรับอันตรายก่อนวัยอันควรของ
ผู้ชาย ได้แก่ พฤติกรรมชอบผจญภัย เด็กหนุ่มส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยการทำกิจกรรม
บางอย่างที่โลดโผน การเล่นกีฬาประเภทกรีฑา การรับราชการทหาร การขับรถ การดื่มแอลกอฮอล์ และ
การใช้ยามากเกินไป นอกจากนี้ยังมีอัตราการฆ่าตัวตาย หรือ ฆ่าฟันกันยังมีในหมู่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
การสูบบุหรี่ โดยทั่วไปผู้ชายมักจะเริ่มหัดสูบบุหรี่ก่อนผู้หญิง และมักจะสูบเป็นระยะเวลานานกว่า ถ้าหาก
ผู้ชาย
ไม่สูบบุหรี่ ก็อาจจะยืดอายุชีวิตของตนได้นานถึง 4 ปี


ข้อมูลอ้างอิงจาก Why do women outlive men. The Nation January 3, 1990
เคล็ดลับการมีอายุยืนของผู้ชาย สูตรเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน
25513 สุขภาพผุ้หญิง

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ