Custom Search


ประโยชนของแอโรบิก

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค จะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานสูงขึ้น หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้น
รวมถึงด้านจิตใจ ทำให้สดชื่น ลดความเครียด เชือมั่นในตนเอง ฯลฯ

ประโยชนของแอโรบิก

ประโยชนของแอโรบิก

  1. สุขภาพทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น  ทำให้มีเรี่ยวแรงต่อสู้กับกิจการงานไม่เหนื่อยอ่อนเพลีย
  2. อาหารย่อยได้ดีขึ้น  อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอเปรี้ยว อาหารไม่ย่อยจะหมดไป


3. ขับถ่ายสบาย ท้องไม่ผูก
4. นอนหลับง่ายและหลับได้สนิทขึ้น
5. ลดความเครียด ความวิตกกังวล  และอารมณ์ซึมเคร้า  หรืออาการประสาทอื่น ๆ 

ประโยชนของแอโรบิก


6.ทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่
7.ทำให้ไม่อยากดื่มเหล้า  เบียร์  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ
8.สมรรถภาพทางเพศจะดีขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ
9.ลดความอ้วนได้ผลดีที่สุด
ประโยชนของแอโรบิก
10.ทำให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ปลอดโปร่ง อารมณ์เยือกเย็นมั่นคง
11.ความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น 12.สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
13.กระดูกแข็งแรงขึ้น  แม้อายุจะมากขึ้นก็ตาม
14.หัวใจแข็งแรงขึ้น  เป็นวิธีป้องกันโรคหัวใจที่ได้ผลดีที่สุด
15.ช่วยฟื้นฟูสภาพหัวใจที่ผิดปกติ  เช่น  หลอดเลือดโคโรนารีของหัวใจตีบตัน เป็นต้น

30814 ออกกำลังกายแบบไหนเรียกแอโรบิค
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ