หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

กินพาราเซตามอลเกินขนาดทำลายตับ

พาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวด และลดไข้ที่คนไทยนิยมใช้กันมากที่สุดเนื่องจากเชื่อว่าปลอด
ภัย แต่พาราเซตามอลมีผลข้างเคียงบางอย่างที่อันตรายที่สุด คือ การเกิดพิษต่อตับ หากใช้
เกินขนาดหรือใช้ติดต่อกันนานเกินไป 

กินพาราเซตามอลเกินขนาดทำลายตับ


ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การกินพาราเซตามอลเกินขนาดเป็นสาเหตุสำคัญของการ
เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน และเกิดภาวะตับวาย ซึ่งอาการอาจรุนแรงถึงขั้นต้องได้รับการผ่าตัด
เปลี่ยนตับ หรือเสียชีวิต หากไปรับการรักษาไม่ทันท่วงที ส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการปวดเรือรัง
ซึ่งผู้ป่วยส่วนนี้ไม่ทราบว่าการกินยาพาราเซตามอลเกินขนาด มีผลทำร้ายตับต่อเนื่องเป็น
เวลานานได้ การกินยาพาราเซตามอลเป็นเวลานาน เกิดภาวะเป็นพิษต่อตับ

แม้ว่าจะกินไม่เกินขนาดที่แนะนำ แต่ถ้ากินแย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก็มีโอกาสที่จะเกิดตับอักเสบ
ได้เช่นเดียวกันซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะไปรับการรักษาช้า เนื่องจากไม่ตระหนักถึงพิษภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการกินพาราเซตามอลเป็นเวลานาน 

Sticker line

องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.Food and Drug Administration
หรือ USFDA) ได้ออกประกาศให้บริษัทยาที่ผลิตยาแก้ปวดสูตรผสมที่มีพาราเซตามอลเป็น
ส่วนประกอบ ให้ลดปริมาณยาพาราเซตามอลลงจากเดิม จากขนาด 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด
เป็น 325 มิลลิกรัมต่อเม็ด เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภคในการที่จะได้รับปริมาณยาพารา
เซตามอลเกินขนาด
 และลดความเสี่ยงที่จะเกิดพิษต่อตับ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ระบุถึง
ผลข้างเคียงของยาพาราเซตามอล ที่ฉลากยาให้ชัดเจนว่า ยามีผลทำให้เกิดพิษต่อตับอย่าง
รุนแรงได้  นอกเหนือจากผลข้างเคียงอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อาการแพ้ยาหรือผื่นคัน 

กินพาราเซตามอลเกินขนาดทำลายตับ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับยาพาราเซตามอล
1.ไม่ควรกินพาราเซตามอลเกินวันละ 4 กรัม ในประเทศไทย ยามักจะอยู่ในรูปแบบเม็ดละ
500 มิลลิกรัม คือ รับประทานได้ไม่เกิน 8 เม็ดต่อวัน และไม่เกิน 1-2 เม็ดต่อครั้ง (ผู้ใหญ่
ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัมควรกินพาราเซตามอลครั้งละ 1 เม็ดเท่านั้น) 

2.ไม่ควรดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ขณะที่กินพาราเซตามอล
3.ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง หรือดื่มสุราเป็นประจำจะมีความเสี่ยงในการเกิดพิษต่อตับ
ง่ายกว่าคนปกติ จึงควรงดเว้นการกินพาราเซตามอล หรือหากจำเป็นจริง ๆ ก็ควรกินให้น้อย
ที่สุด
 
4. ยาบางชนิดมีส่วนผสมของพาราเซตามอล เช่น กินยาแก้ไข้หวัดพร้อม ๆ กับยาคลาย
กล้ามเนื้อ จะทำให้ได้รับยาเกินขนาด และเกิดตับอักเสบ หรือ ตับวายเฉียบพลันได้ ดังนั้น
ก่อนกินยาทุกชนิดจึงควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดเสมอ หรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน
บริโภคยาทุกครั้ง

แม้ว่ายาพาราเซตามอลจะเป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่มีประโยชน์ แต่หากใช้ผิดวิธีก็อาจก่อให้
เกิดอันตรายร้ายแรงได้ จึงต้องระมัดระวังในการใช้ยาและหากอาการไม่ดีขึ้นหลังกินยา ควรรีบไป
พบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวดจะดีกว่า กินยาต่อไปเรื่อยๆ

ข้อมูลโดย แพทย์หญิง ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์
และโภชนวิทยาทางคลินิก โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

การรักษาโรค12912

สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD