หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion


ออกกำลังกาย 6 แบบช่วยลดน้ำหนักได้ผล
แม้กับคนมี ยีนอ้วน

ทีมนักวิจัยด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ตีพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดลง
ในวารสาร PLOS Genetics โดยระบุว่ามีวิธีออกกำลังกายอย่างน้อย 6 แบบ ที่สามารถ
ช่วยให้คนอ้วนง่ายเพราะพันธุกรรมสามารถลดน้ำหนักตัวและดัชนีมวลกาย(BMI)ให้ลงมา
อยู่ในเกณฑ์ของคนที่มีสุขภาพดีได้

ออกกำลังกาย 6 แบบช่วยลดน้ำหนักได้ผล

วิธีออกกำลังกายทั้ง 6 แบบได้แก่ การวิ่งเหยาะหรือวิ่งจ๊อกกิ้งเป็นประจำ, การปีนเขา, การเดิน, การเดินเร็ว, การเต้นรำตามมาตรฐานสากล และการฝึกโยคะเป็นจำนวนชั่วโมงยาวนานกว่าปกติ ทีมผู้วิจัยยังพบว่าการวิ่งเหยาะ 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นวิธีลดน้ำหนักที่ได้ผลมากที่สุด
สำหรับคนอ้วนง่ายเพราะพันธุกรรม

Sticker line

ผลวิจัยดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของชาวไต้หวันเชื้อสายจีนฮั่น 18,424 คน
ซึ่งมีอายุระหว่าง 30-70 ปี โดยพบว่าวิธีออกกำลังหลายรูปแบบที่นิยมกันทั่วไป เช่นการปั่น
จักรยาน ว่ายน้ำ หรือการเต้นในเกมยอดฮิต "แดนซ์ แดนซ์ เรโวลูชัน" ไม่สามารถจะช่วยให้
กลุ่มคนที่มี "ยีนอ้วน" มาแต่กำเนิดลดน้ำหนักลงได้แม้วิธีออกกำลังเหล่านั้นจะมีผลดีต่อสุขภาพ
ในด้านอื่นก็ตาม

ออกกำลังกาย 6 แบบช่วยลดน้ำหนักได้ผล

ทีมผู้วิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่า วิธีออกกำลังกายที่ไม่ได้ผลมักใช้พลังงานไปไม่มากพอสำหรับ
การลดน้ำหนักของคนกลุ่มนี้ ส่วนการบริหารร่างกายในน้ำเย็นเช่นการว่ายน้ำยังทำให้หิว
มากขึ้น และมีแนวโน้มจะกินมากขึ้นกว่าเก่า

อย่างไรก็ดี ทีมผู้วิจัยพบว่าการออกกำลังกาย 6 ประเภทข้างต้น มีความหนักหน่วงในระดับ
เหมาะสมสำหรับคนอ้วนง่ายเพราะพันธุกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงแล้ว ยัง
ช่วยให้เปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกาย, รอบเอว, รอบสะโพก รวมทั้งสัดส่วนระหว่างเอวต่อ
สะโพกลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย

ดร. หวัน ยู่ หลิน หนึ่งในทีมผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า "การมีพันธุกรรมที่ทำให้อ้วนง่าย ไม่ได้หมาย
ความว่าคนกลุ่มนี้จะไม่มีทางลดน้ำหนักได้เอาเสียเลย การออกกำลังกายที่ถูกวิธีอย่างสม่ำ
เสมอ จะช่วยชดเชยและยับยั้งอิทธิพลจากพันธุกรรมที่มีต่อสุขภาพได้"

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีออกกำลังกายอย่างครอบคลุมทุก
ชนิดกีฬายอดนิยมบางประเภทเช่นยกน้ำหนัก, ปิงปอง, แบดมินตัน และบาสเกตบอล ไม่รวม
อยู่ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ จึงยังไม่อาจแน่ใจได้ว่ากีฬาเหล่านี้จะช่วยให้คนมียีนอ้วนลดน้ำหนัก
ได้ด้วยหรือไม่


ภาพ- ข้อมูลจากhttps://www.bbc.com/thai/international-49289133

20819
สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD