Custom Search


เดินเร็วช่วยให้อายุยืน

เดินเร็วช่วยให้อายุยืน การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายในวัยผู้สูงอายุ มีความปลอดภัยสูงและสามารถทำได้ทุกที่ มีการศึกษา
ชี้ว่า คนที่เดินเร็วนั้นมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าคนที่เดินช้า ซึ่งอาจเป็นเพราะหัวใจและปอดทำงานดีขึ้น สามารถสูบฉีดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง
เซลล์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เดินเร็วช่วยให้อายุยืน

การเดินเร็วยังช่วย กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น ข้อต่อต่างๆ มีความยืดหยุ่นดีขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ทั้ง
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน แล้วแบบไหนที่เรียกว่าเดินเร็ว

การเดินแบ่งออกได้ป็น 3 ระดับ คือ เดินช้า เดินเร็ว และเดินแข่ง
1.เดินช้า คือ การเดินที่ยังร้องเพลงได้เพราะ ผิวปาก ฮัมเพลงได้เพราะ หรือลากเสียงยาวๆ ได้ เช่น การเดินจงกรม เดินซื้อของ
เดินเล่น
2.เดินเร็ว คือ การเดินเร็วจนร้องเพลงไม่เพราะ ผิวปาก ฮัมเพลง ลากเสียงยาวๆ ไม่ได้ ถ้าเดินแล้วยังร้องเพลงเพราะ ลากเสียงยาวๆ
ได้ แสดงว่ายังเดินช้าอยู่ และถ้าเดินเร็วจนพูดไม่เป็นคำ ไม่รู้เรื่องแล้ว ก็เป็นการเดินแข่ง หรือเดินเร็วไป

3.เดินแข่ง เป็นกิจกรรมทางกายอย่างหนัก คือ เดินเร็วจนกระทั่งพูดไม่เป็นคำ คุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะหายใจหอบเหนื่อยมาก หายใจไม่ทัน

คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินเร็ว
1.เดินตัวตรง โดยเชิดคางขึ้น (ขนานกับพื้น) และมองตรงไปข้างหน้า- รักษาความเร็วพอประมาณ ในคนปกติที่ร่างกายแข็งแรงดี ควรเดิน
ด้วยความเร็วได้ประมาณ 400-700 เมตร ในเวลา 6 นาที หรือเดินเร็วจนร้องเพลงไม่เพราะ
2.อย่าก้าวเท้ายาวเกินไป เพื่อจะเดินเร็วขึ้น ควรก้าวให้สั้นลง

วิ่งให้ดี ต้องมีเทคนิค


3.เหวี่ยงแขนจากข้างหน้าไปข้างหลัง โดยให้ข้อศอกชิดกับลำตัว อย่าเหวี่ยงแขนออกไปด้านข้าง
4.อย่าเดินลงน้ำหนักทั้งเท้า ให้ลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าแล้วค่อยวางเท้าลงจนเต็มฝ่าเท้า กดปลายเท้าและยกส้นเท้าขึ้น
5.แนะนำให้เดินเร็วติดต่อกันนานกว่า 10 นาทีต่อครั้ง เกินครึ่งชั่วโมงต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
6.ดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปกับเหงื่อและช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัว และดีต่ออสุชภาพ

เดินเร็วช่วยให้อายุยืน

ข้อมูลอ้างอิง goodfoodgoodlife
21515
เดินวันละ 25 นาที ต่ออายุ 7 ปี
บทความโรคภัยไข้เจ็บ

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ