Custom Search


เดินวันละ 25 นาที ต่ออายุ 7 ปี

ผู้เชี่ยวชาญพลานามัยค้นพบเคล็ดลับสำคัญวการมีอายุยืนยาวว่า ผู้สูงอายุในวัยระหว่าง 50-60 ปี พยายามเดินเร็วให้ได้วันละ 25 นาท
จะยืดอายุได้นานถึง 7 ปี และการออกกำลังขนาดปานกลาง สามารถลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายได้ครึ่งหนึ่ง

เดินวันละ 25 นาที ต่ออายุ 7 ปี

โรคเส้นเลือดหัวใจโรคนี้ ได้คร่าชีวิตชาวอังกฤษลงถึง 7 วินาทีต่อหนึ่งคน มีแต่การออกกำลังเท่านั้น ที่สามารถจะลดอันตรายของโรค
นี้ได้ ด้วยเหตุว่ามันช่วยป้องกันทั้งโรคอ้วนและเบาหวาน แพทยสภาโรคหัวใจแห่งยุโรป ได้ให้ข้อมูล่ว่าการออกกำลังประจำ จะช่วยยืด
อายุคนได้

นักวิจัยได้พบการทดลองกับผู้มีอายุระหว่าง 30 ถึง 60 ปี ที่ยังไม่เคยออกกำลัง จำนวน 69 คน ให้เริ่มออกกำลังประจำนาน
เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าร่างกายได้เริ่มติดเครื่อง ขบวนการต่อต้านความแก่ขึ้น และยังช่วยซ่อมแซมดีเอ็นเอ

เดินวันละ 25 นาที ต่ออายุ 7 ปี

ขณะเดียวกัน แพทย์ประสาทอเมริกันก็ได้แนะนำว่า เมื่อเราอายุได้ถึง 50 ปี ควรจะระวังรักษาตัวเองให้ดี เพื่อไม่ให้ทรุดโทรมกลายเป็นอีก
คนหนึ่งเมื่อถึงวัย 70 ปี โดยไม่แต่เพียงระวังโรคหัวใจวาย อัมพาต และรวมทั้งโรคสมองเสื่อมด้วย แต่อย่างไรก็ดี แม้จนบัดนี้ หมอก็ยัง
ไม่มีวิธีทดสอบ ให้รู้แนชัด่ว่า ใครจะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือไม่


ข้อมูลอ้างอิงจาก สสส.
31115
คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินเร็ว
บทความโรคภัยไข้เจ็บ
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ