หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

สมองดี ด้วยน้ำดื่ม

จากการวิจัยของDr.Corinne Allenผู้ก่อตั้งสถาบัน the Advanced Learning and
Development Institute เซลล์สมองต้องการพลังงานมากกว่าเซลล์อื่นในร่างกายถึง
สองเท่า สมองต้องการออกซิเจนถึง 20% ของปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ร่างกายได้รับ
และสมองประกอบด้วยน้ำมากถึง 85 % น้ำจึงมีความสำคัญต่อสมองเป็นอย่างมาก

สมองดี ด้วยน้ำดื่ม

น้ำเป็นตัวกลางที่ดีในการพาพลังงาน ออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ หากปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำสมองจะทำงานช้าลง ทำให้กลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดอะไรไม่ค่อย
ออก สมองตื้อ อ่อนล้า ไม่มีสมาธิ หงุดหงิด อ่อนเพลีย และปวดศีรษะ

Sticker line

นอกจากนี้น้ำยังมีความจำเป็นสำหรับการผลิตฮอร์โมนและสารสื่อประสาทของสมองอีกด้วย เมื่อสมอง
ได้รับน้ำเพียงพอ ก็จะสามารถคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียดีๆ ได้อีกมากมาย

สมองดี ด้วยน้ำดื่ม

การศึกษาพบว่าการขาดน้ำแม้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ความสามารถในการจำของสมองลดลงถึง
5 เปอร์เซ็นต์ และถ้าขาดน้ำ 2 เปอร์-เซ็นต์ อาจทำให้มีปัญหาด้านความจำระยะสั้น ขาดสมาธิ
และมีปัญหาในการคำนวณตัวเลข ดังนั้น เพื่อให้สมองเริ่มต้นวันใหม่ได้ดี

ควรดื่มน้ำ1แก้วทันทีที่คุณตื่นนอน และวางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวขณะทำงาน หรือติดขวดน้ำไปด้วยเสมอ
และจิบน้ำบ่อยๆ เพื่อให้พลังงานและออกซิเจนกับสมองอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก www.nestle.co.th
FoodHealth 26617 ดื่มน้ำเวลาไหนได้ประโยชน์ที่สุ


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD