หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

แคลเซียมในนมช่วยลดน้ำหนัก

แคลเซียมในนมช่วยลดน้ำหนักจากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มนมในกลุ่มของคนอ้วน
ลดน้ำหนัก
พบว่า กลุ่มที่ดื่มนมเป็นประจําในปริมาณสูงจะสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่
ค่อยจะดื่มนมเลย หรือดื่มในปริมาณที่น้อยกว่า โดยที่ทั้งสองกลุ่มรับแคลอรีเข้าไปเท่ากัน ที่เป็นเช่น
นี้ก็เพราะแคลเซียมในนม ช่วยลดการสะสมของไขมันในร่างกาย ทําให้น้ำหนักตัวลดลง

แคลเซียมในนมช่วยลดน้ำหนัก

สําหรับคนที่ต้องการที่จะให้นมเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักนั้นควรคํานึงถึงปริมาณของแคลเซียม
และโปรตีนในนมด้วยว่า  ควรเลือกชนิดที่มีแคลเซียมและโปรตีนสูง แต่ให้พลังงานต่ำ อย่างพวก
นม
พร่องไขมันนมขาดไขมัน หรือโยเกิร์ตพร่องไขมัน และก็ควรเลือกแบบรสธรรมชาติหรือรส
จืดมากกว่ารสอื่นๆ ด้วยเพราะการปรุงแต่งรสนั้นย่อมหมายถึงการเพิ่มปริมาณน้ำตาลเข้าไป จะทําให้เรา
ได้รับพลังงานจากน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาก และจะทำให้ไปเพิ่มไขมันขึ้นด้วย

Sticker line

นอกจากนี้ ในนมยังมีแร่ธาตุต่างๆ อย่างฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมซึ่งจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
แคลเซียมในการ ขัดขวางการสะสมไขมันในเซลล์ด้วย แถมยังมีโปรตีนในนมที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อ
และเพิ่มอัตรา เมตาบอลิซึ่มให้ดีขึ้นอีกด้วย

แคลเซียมในนมช่วยลดน้ำหนัก

ข้อดีของการดื่มนมมีมากมาย คนรักสุขภาพ อย่าลืมดื่มนมเป็นประจำทุกวันและควบคู่ไปกับการออก
กำลังกาย นมและผลิตภัณฑ์จากนมประเภทต่างๆ มีปริมาณแคลอรีและแคลเซียมดังนี้
+ นมขาดไขมัน รสจืด 110 แคลอรีแคลเซียม 373 มิลลิกรัม
+ นมข้นหวาน 1 ช้อนโต๊ะ 70 แคลอรี แคลเซียม 54 มิลลิกรัม
+ นมเปรี้ยวพร่องมันเนย 140 แคลอรี แคลเซียม 114 มิลลิกรัม
+โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 120 แคลอรี แคลเซียม 189 มิลลิกรัม

ขอบคุณข้อมูล สสส.
FoodHealth
201113 อาหารประเภทนม


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD