หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ประโยชน์ของสาหร่ายทะเล

สาหร่ายทะเล  มีประโยชน์มากเในสาหร่ายทะเล มีแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ถึง 18
ชนิดเช่น แคลเซียม โครเมียม ทองแดง ไอโอดีน แมกนีเซียมเหล็ก โคบอลต์ คลอริน  สังกะสี
โซเดียมซัลเฟอร์ วาเนเดียมฯลฯ

ประโยชน์ของสาหร่ายทะเล

ประโยชน์ของสาหร่ายทะเล
1.สาหร่ายเป็นแหล่งโปรตีน จากผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า สาหร่ายทะเลเป็น
แหล่งโปรตีน ซึ่งมีกรดอะมิโนบางตัวที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ แต่ได้จากสาหร่ายทะเล คือ เอนไซม์
ต่างๆนั่นเอง รวมถึง วิตามินแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย

Sticker line

2. สาหร่ายทะเลช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ำ ด้วย
การนำคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนรูปเป็นหินปูนและสะสมไว้ตามลำต้นและใบ

3.สาหร่ายเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาหร่ายเป็นแหล่งผลิต
ก๊าซออกซิเจนให้กับโลกถึง 70%และสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสง  


ดาหลาเพื่อสุขภาพ


4.สาหร่ายทะเล ยังสามารถ สร้างอาหารโดยการดูดซึม (osmosis) เอาแร่ธาตุและสิ่งมี
ประโยชน์ทั้งหลายโดยตรงมาจากทะเลด้วย ดังนั้นคุณค่าและคุณประโยชน์ของสาหร่ายทะเล
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำทะเลเป็นสำคัญ แหล่งที่เก็บเกี่ยวสาหร่ายจึงมีความสำคัญอย่าง
มาก ในการพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของสาหร่ายทะเล

5.สาหร่ายทะเล สามารถนำมาทำเป็นวุ้น และเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางหรือเวชภัณฑ์
ยาอีกหลายชนิดอีกด้วย

สาหร่ายทะเลเป็นพืชชั้นต่ำจึงไม่มี ราก ดอก และใบเหมือนพืชบนบก สาหร่ายทะเลมีหลายสี
เช่น เขียว แดง และน้ำตาล สาหร่ายสีเขียว ต้องการแสงมาก จึงเจริญเติบโตอยู่ใกล้ชายฝั่ง
ส่วนสาหร่ายใบพายและสาหร่ายสีน้ำตาลชนิดอื่นๆ ไม่ต้องการแสงมากจึงอยู่ในน้ำที่ลึก
ลงไป และค่อนข้างมืดได้

มีการค้นพบว่ามีสาหร่ายทะเล อยู่ถึงประมาณ 20,000 ชนิดทั่วโลกประเทศไทยพบสาหร่าย
ทะเล
ประมาณ 350 ชนิดเป็นสาหร่ายสีเขียว 100 ชนิด สาหร่ายสีแดง 180 ชนิด และ
สาหร่าย
สีน้ำตาล 70 ชนิด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ชีวจิตและใกล้หมอ
FoodHealth19.9.12


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD