หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

8 โรคฮิตที่นักบริหารควรระวัง

ตำแหน่งผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบสูง การตัดสินใจในเรื่องต่างๆทำให้เกิดการกดดันอย่างมาก
จนเกิดอาการ สะสมเรื่อยๆนานวันส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงวัย 30-45 ปี อาจ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้สูง มีรายงานระบุว่า 8 โรคยอดฮิตที่นักบริหารจำนวนมากเป็น
ดังนี้คือ

แครอทชะลอแก่

8 โรคฮิตที่นักบริหารไม่คิดจะเป็น

1.โรคกระเพาะอาหาร โรคนี้ถือเป็นโรคยอดฮิตในหมู่ผู้บริหารเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มักจะต้อง
ทำงานแข่งกับเวลา และเคร่งเครียดอยู่กับงานจนลืมที่จะกินอาหาร หรือเกิดจากการสังสรรค์ การ
ดื่มสุรา สูบบุหรี่อย่างหนัก สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ทั้งสิ้น


Sticker line

2.โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นโรคมาแรงในกลุ่มผู้บริหาร เพราะการเผชิญต่อความกดดัน และ
ความเครียดอยู่บ่อยครั้ง โรคนี้ยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ไต
วาย โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือหัวใจล้มเหลว

สำหรับสัญญาณเตือนของโรคนี้จะมีเสียงดังหวิวๆ หรือหึ่งๆ ในหูหรือได้ยินเสียงชีพจรในศีรษะของตัว
เอง เวียนศีรษะ โดยเฉพาะตอนเปลี่ยนอิริยาบถ หากรู้สึกได้ว่าใจสั่นบ่อย หัวใจเต้นแรงผิดปกติ ขา
บวม หงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุเหนื่อยและเพลียผิดปกติ ควรไปตรวจสุขภาพทันที

ดาหลาเพื่อสุขภาพ


3. หลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือโรคหัวใจขาดเลือด เกิดจากการตีบ หรืออุดตันของเส้น
เลือดจากการสะสมไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เส้นเลือดแดงไม่สามารถ นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
ได้ตามปกติ

ดังนั้น ใครที่มีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับหรือจุกแน่นลึกๆ บริเวณใต้กระดูกหน้า
อก หรือหน้าอกด้านซ้าย มักเจ็บตอนที่เดินเร็ว ยกของหนัก หรือวิ่ง หรือเมื่อรู้สึกเครียดที่ต้อง
ทำงานเร่งรีบ กินอาหารอย่างไม่ระวังทำให้อ้วน ขาดการออกกำลังกาย เหล่านี้ล้วนแต่นำมาสู่
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

ซึ่งส่วนใหญ่มักมีอาการเฉียบพลัน ทำให้ "ตาพร่ามัว ปวดศีรษะเฉียบพลันแบบไม่ทราบสาเหตุ
แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกวิงเวียนหรือวูบแบบเฉียบพลัน" หากถึงมือแพทย์ช้าอาจเป็นอัมพฤกษ์
อัมพาตตลอดชีวิต

4.โรคหลอดเลือดสมอง หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "สโตรก" Strokeเกิดจากภาวะที่สมองขาด
เลือด เพราะมีการอุดตันของเส้นเลือดที่นำอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆ ส่งผล
ให้เนื้อสมองเสียหาย อยู่ในภาวะที่ทำงานไม่ได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรคสมองขาดเลือด เกิด
จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และโรคเลือดออกในสมอง เกิดจากหลอดเลือดสมองแตก

5. โรคมะเร็งตับ
เป็นโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเพศชายซึ่งถือเป็น
กลุ่มผู้มีอัตราเสี่ยงสูง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ โรคพยาธิใบไม้ในตับ อะฟลา
ท็อกซินไนโตรซามีน ที่พบอยู่ในตัวยากันบูด ปลาร้า เนื้อแห้งโดยเฉพาะอาหารที่ใส่ดินประสิว
หรือกรรมพันธุ์ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำฯลฯ นักบริหารที่ดื่มสุราเพื่อสังคม พึงระวัง

6. โรคกระดูกพรุน
คือ ภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางตัวลง เนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่า
การทำลายกระดูก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหักหรือยุบตัวได้โดยง่าย มักเกิดขึ้นกับกลุ่มนัก
บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่สภาพร่างกายกำลังเสื่อมสมรรถภาพ และมักไม่มีเวลาออกกำลัง
กาย ทำงานแข่งขันกับเวลา เครียด สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลล์และกาแฟเป็นประจำ รวมทั้ง
มองข้ามอาการผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ของร่างกาย

โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยเช่นเคยมีประวัติกระดูกหักในครอบครัวจากภาวะกระดูก
พรุน หรือรับประทานยา Steroid เป็นประจำ ควรเริ่มตรวจความหนาแน่นกระดูกเมื่ออายุ
40 ปี

อาการสำคัญของโรค ได้แก่ ปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนัก เช่น กระดูกสันหลัง
กระดูกสะโพก และอาจมีอาการปวดข้อร่วมด้วย ต่อมาความสูงของลำตัวจะค่อยๆ ลดลง

7. โรคเบาหวาน กลุ่มนักบริหารเกิดจากความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนบางอย่างออก
มาทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และจะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ในที่สุด โรคเบาหวานมัก
พบจากการตรวจร่างกายประจำปี โดยไม่มีอาการผิดปกติให้สังเกตเห็น

นอกจากอาการอ่อนเพลีย สมองมึนงงและถ้าตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานแล้ว ต้องดูแลรักษา
กันตลอดชีวิต เพราะโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย

8.โรคถุงลมโป่งพอง
ที่เกิดกับกลุ่มนักบริหาร มักจะเกิดกับผู้ที่สูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานๆ
หรือ อยู่ในบริเวณที่มีควันบุหรี่เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ที่มีอายุ 45
ปีขึ้นไป สัญญาณเตือนภัยของผู้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง จะมีอาการไอ เริ่มจากไอแห้งๆ และ
มักไอมากตอนกลางคืนเวลาอากาศเย็น และตอนเช้าหลังตื่นนอน มีอาการเหนื่อยเวลาออก
กำลังกาย เป็นหวัด หลอดลมอักเสบบ่อยๆ หรือมีอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

หลีกเลี่่ยงโรคภัยไข้เจ็บง่ายๆด้วยการดูแลตัวเอง ให้เวลากับตัวเองในการปฏิบัติสิ่งอื่นๆบ้าง
เช่น ออกกำลังกาย ไปท่องเที่ยว หาสิ่งเราชอบทำ นอกเหนือจากการทำงานที่ออฟฟิส
เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดสะสม ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
การรักษาโรค 8317


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD