หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ

วารสารชีพจรสุขภาพ(เฮลธ์บีท) จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
มีคำแนะนำดีดี 10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำใช้ประสาททั้งห้า รวมถึงฝึกพฤติกรรมต่างๆ
เพื่อเพิ่มความจำให้ดีขึ้น

10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ


1.เชื่อมั่น  การศึกษาทำในคนวัยกลางคนและสูงอายุพบว่า ความจำของคนเราแปรตาม
ความเชื่อมั่น คนเราจะจำอะไรได้ดีถ้าเชื่อมั่นว่า เราทำได คนที่มองโลกในแง่ดีและเชื่อว่า
ความจำของคนเราไม่ลดน้อยถอยลงไปตามอายุจะมีความจำดีกว่าคนที่คิดว่าเราแก่แล้ว
จำสู้เด็กๆ ไม่ได้
อย่าคิดเช่นนี้เป็นอันขาด


Sticker line

2.จัดเรียงข้อมูล การจัดเรื่องต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ช่วยป้องกันการ ลืม เครื่องมือช่วยความ
จำที่สำคัญได้แก่ ปฏิทิน แผนที่ สมุดวาง แผน แผ่นจดรายการของต้องซื้อก่อนไปชอปปิ้ง
สมุดจดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์

3. แบ่งเป็นชุดเล็กๆ  สมองคนเรามีความจำเรื่องเล็กๆ ได้ดีกว่าเรื่องใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น
ถ้าจะจำตัวเลข 8 หลัก ควรแบ่งเป็น 2 ชุดแบบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ 2798-4789 เวลา
จะจำอะไรก็ควรฝึกจำทีละชุดเล็ก เช่น อ่านหนังสือวันละน้อย ฯลฯ ดีกว่าฝึกจำชุดใหญ่
เช่น อ่านหนังสือรวดเดียวก่อนสอบ จำได้ยากกว่า เรียนไปอ่านไป ค่อยๆจำฯลฯ

10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ


4.ใช้ประสาททั้งห้า  ใช้ประสาททั้งตา หู จมูก ลิ้น และกายที่ประทับใจมากที่สุด เพื่อจดจำ
เรื่องราว ประทับใจอย่างเดียวยังไม่พอต้องเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตด้วยว่า สัมผัสหรือ
เรื่องนั้นคล้ายกับอะไรเช่น ถ้าอยากจำรายละเอียดในร้านอาหาร ให้ ลองสูดหายใจเข้าแรงๆ
ได้กลิ่นอะไรให้รีบจำกลิ่น และเชื่อมโยงว่ากลิ่นนี้คล้ายกลิ่นที่เคยชินเช่น คล้ายกลิ่นขนมที่
คุณยายทำให้ตอนอายุ 2 ขวบ ฯลฯ

5. ขยายขอบเขต  การท่องออกเสียงดังๆ วาดภาพประกอบ บันทึก หรือทำภาพไดอะแกรม
เชื่อมโยง กระบวนการเข้าด้วยกัน เช่น แผนภูมิก้างปลา ฯลฯ ช่วยให้จำได้ง่ายกว่าการอ่านใน
ใจเพียงอย่างเดียว

6. เรียกชื่อ  คนเราจะจำชื่อคนได้ดีขึ้นถ้าเรียกชื่อคนที่เราเห็นทุกครั้ง หรือถ้านึกถึงใครในใจ
ก็ให้รีบทบทวนชื่อคนนั้นทันที

7. เว้นช่วงทบทวนซ้ำ  คนเราจะจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดีถ้าทบทวนซ้ำ (repeat) ในช่วง
ที่ห่างกัน เช่น 2-3 วัน ฯลฯ หลายๆ ครั้งได้ดีกว่าการท่องรวดเดียว

8. คำย่อ  คำย่อมีส่วนช่วยให้จำอะไรได้ง่ายขึ้นตัวอย่างที่อาจารย์ท่านยกมาเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น ถ้าจะจำตัวอักษรตัวแรกของคำต่างๆ 5 คำ  (E, G, B, D, F) ให้ลองนำอักษรตัวแรก
มาแต่งเป็นประโยค เช่น Every good boys does fine. ฯลฯ

9.ท้าทาย
   สมองคนเราเป็นเรื่องที่ต้องท้าทาย หรือฝึกบ่อยๆ จึงจะใช้การได้ดี การฝึกสมอง
เช่น การเล่นคำต่อ (crossword) หมากรุก การฝึกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดทำงาน ฯลฯ มีส่วน
ช่วยฝึกสมองให้ตื่นตัว และใช้การได้ดีขึ้นในระยะยาว เช่น ฝึกเขียนด้วยมือซ้ายสำหรับคนถนัด
ขวา
10.นอนให้พอ  คนที่พักผ่อนนอนหลับเพียงพอมักจะจดจำอะไรๆได้ดีกว่าคนที่อดนอน ถ้าจะ
ถนอมสมองให้ใช้ได้ดีไปนานๆ ก็ควรนอนให้พอ และอาจเสริมด้วยกิจกรรมฝึกสมาธิเช่นฝึก
สมาธ
ิกำหนดลมหายใจ ฯลฯ และออกกำลังเป็นประจำ 

มีการศึกษาที่ค้นพบว่า คนที่รู้จักใช้เท้าออกกำลัง เช่น เดิน วิ่ง ฯลฯ มีสมองดีกว่าคนที่ใช้แต่
หัวอย่างเดียวและไม่ค่อยได้ใช้เท้า จึงมีคำกล่าวว่า สมองดีเริ่มต้นที่เท้าถ้าถามว่า ความจำดีๆ
ของคนเราเริ่มต้นที่ไหน คำตอบอาจจะเป็นว่า เริ่มต้นที่ความเชื่อมั่นว่า เราทำได้ และลงมือทำ
วันนี้เลย

9 เทคนิคฝึกสมอง ฝึกสมองซีกซ้ายเพิ่มความฉลาด การรักษาโรค15112
สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD