หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

วิธีป้องกันตาแห้ง

น้ำตาของคนเรานั้น มีประโยชน์ในการช่วยเคลือบและคลุมผิวตาไม่ให้แห้ง หล่อลื่นดวงตาให้
เกิดความสบายตา ลดการระคายเคืองทุกครั้งที่เรากระพริบตา และที่สำคัญคือมีสารซึ่งมีคุณสมบัติ
ฆ่าเชื้อโรคหากน้ำตาน้อยจะทำให้เกิดภาวะตาแห้ง ส่งผลให้เกิดความไม่สบายตาและตามัว

วิธีป้องกันตาแห้ง

อาการตาแห้งมีหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อย คือ มีการสร้างน้ำตาลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มี
อายุมากขึ้น การกินยาบางอย่าง เช่น ยาแก้แพ้ ยาคลายเครียด การใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่มีคุณ
ภาพหรือไม่ถูกวิธี ภูมิแพ้ที่ตาหนังตาหรือเยื่อตาอักเสบเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่เคยทำเลสิก ผ่าตัดตา
ผู้มีปัญหาหลับตาไม่สนิท

Sticker line

ตลอดจนช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้ง ลมแรง ดื่มน้ำน้อย การอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือ
สมาร์ทโฟนนานๆ ก็สามารถทำให้น้ำตาระเหยไปได้เช่นกัน ดังนั้นการดูแลและป้องกันตาแห้ง
ควรดูตามสาเหตุ

วิธีป้องกันตาแห้ง

วิธีป้องกันตาแห้ง
1.หากต้องใช้สายตาหรืออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ควรพักสายตาทุก 30-60 นาที ด้วยการ
หลับตา 1-2 นาที กะพริบตาบ่อยๆ
2.ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่ควรใส่นานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน
3.ผู้ที่ต้องกินยาที่แก้แพ้เป็นประจำ อาจจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมช่วย
4.ดื่มน้ำ ดื่มน้ำให้มากพอ อย่างสมำ่เสมอตลอดทั้งวัน
5.หลีกเลี่ยงที่ที่มีลมแรง แต่ถ้าต้องอยู่ในที่ที่อากาศแห้ง ร้อน หรือมีลมพัด ควรสวมแว่นเพื่อ กัน
แดดและลมที่เป็นสาเหตุทำให้ตาแห้งได้
6.กินอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา พวกผัก ผลไม้ ปลา หรืออาหารทะเล ที่มีกรดไขมันที่จำเป็นหรือ
โอเมก้า-3 จะช่วยให้น้ำตาระเหยช้าลง

วิธีป้องกันตาแห้ง

อย่างไรก็ตาม เราควรทะนุถนอมดวงตาด้วยการพักสายตาเป็นระยะๆ ไม่ใช้สายตาติดต่อกันนานๆหลาย
ชั่วโมง และกะพริบตาบ่อยๆ ให้มีน้ำตาเคลือบตาตลอดเวลา เพราะถ้าเราปล่อยให้ตาแห้งมากๆ จะทำ
ให้กระจกตาไม่เรียบใส ผิวกระจกตาอักเสบ จะทำให้มีอาการระคายเคืองและตาพร่ามัวได้

ข้อมูลโดย ผศ.พญ.สุมาลี หวังวีรวงศ์ ภาควิชาจักษุวิทยา

บทความโรคภัยไข้เจ็บ   เห็นแสงวาบในลูกตา อาหารชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อม
 วิธีแก้ตากระตุก
81215


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD