Custom Search


โรคเอ็มเอส โรคของคนวัยทำงาน

แพทย์เตือนวัยทำงานระวังป่วยโรคเอ็มเอส เผยอาการจะไม่สามารถควบคุม ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
เนื่องจากการนำสัญญาณของเส้นประสาทจากสมองส่วนต่างๆ ของร่างกายสูญเสียไป เช่น การพูด
การมอง การขับถ่าย เป็นต้น

โรคเอ็มเอส โรคของคนวัยทำงาน

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis)
หรือโรคเอ็มเอส (MS) เป็นโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของประสาทสั่งการ ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุม ส่วน
ต่างๆ ของร่างกายได้ เนื่องจากการนำสัญญาณของ เส้นประสาทจากสมองส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เสียไป เกิดจาก
ปลอกหุ้มเส้นประสาทภายในระบบประสาทส่วนกลางได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของเอ็มเอส แม้จะมีการนำเอาทฤษฎีต่างๆ มาอธิบายก็ตาม เอ็มเอสเป็นโรคของภูมิต้าน
ตนเองเนื่องจากร่างกายไม่อาจแยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างเซลล์ของร่างกายกับสิ่งแปลกปลอมได้ ทำให้เกิดการ
ทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อของตนเองขึ้น รวมทั้งเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ไปทำลายปลอกหุ้มประสาท และเส้นประสาท
ด้วย

การรักษาภาวะนอนกรน


อาการผู้ป่วยโรค MS ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าก่อน ส่วนใหญ่จะมีอาการป่วยเกิดขึ้นเลย โดยบางรายอาจมีอาการ
แขนขาอ่อนแรง ชา ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย ตามองไม่เห็น การควบคุมกระ เพาะปัสสาวะผิดปกติ การเสียสม
ดุลในการทรงตัว มีอาการ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ เหนื่อย หมดแรง การพูด การกลืน มีความผิดปกติในระบบทาง
เดินอาหาร (เช่น ท้องผูกท้องเสียเรื้อรัง) และในระบบสืบพันธุ์ (เช่น มีบุตรยาก ความรู้สึกทางเพศลดลง)

ซึ่งบางรายอาการอาจหายไปเองได้ อย่างไรก็ตามโรคMS มีการดำเนินโรคต่อไปได้เรื่อยๆ จึงควรระมัดระวัง ดูแลสุขภาพ
และสังเกตตนเอง

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคMS ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อย วัยหนุ่ม-สาว หรือวัยทำงาน คือ ช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จะพบ
ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันไว้แต่เริ่มแรก ซึ่งสามารถ
ทำให้อาการบรรเทาได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:สสส.และprema.or.thและ haamor.com

โรคภัยไข้เจ็บ 9 เทคนิคฝึกสมอง 10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ
 สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ 220916