หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion


อร่อยปากลำบากไต

ไตเป็นอวัยวะสำคัญต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดงขนาดเท่ากำปั้นมี 2 ข้าง
อยู่ด้านหลังบริเวณเอวไตมีหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายสร้างสารที่มีประโยชน์ตลอด
จนควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย และช่วยขับถ่ายสารแปลกปลอมที่ร่างกายรับมา
หากไตมีความผิดปกติ ของเสียต่างๆจะสะสมและคั่งค้างจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ คำกล่าว
ของนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

อร่อยปากลำบากไต

ผู้ป่วยโรคไต ในระยะแรกมักจะไม่มีอาการแสดงใดๆ เนื่องจากไตสามารถปรับการทำงาน
ให้สมดุลได้แม้เหลือเพียง 50เปอร์เซ็นต์จากปกติ แต่เมื่อใดที่การทำงานของไตลดเหลือ 25
เปอร์เซ็นต์ จะเริ่มแสดงอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร ซีด คันตามตัว
บวมตามใบหน้า แขนขา ปัสสาวะมากตอนกลางคืน จึงควรตรวจร่างกายประจำปีเพื่อคัด
กรองโรคไตในเบื้องต้น

Sticker line

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไต เช่น อายุมากกว่า 60 ปี ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดอื่นๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรค
เกาต์ มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไต ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำๆ หลายครั้ง
และผู้ป่วยที่ทานยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือสัมผัสสารเคมีบางชนิดติดต่อ
กันเป็นเวลานาน

อร่อยปากลำบากไต

หลักการสำคัญที่ช่วยชะลอความเสื่อมของไต ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
หรือใกล้เคียงปกติ คือระดับต่ำกว่า 130/80 มิลิเมตรปรอท ควบคุมระดับน้ำตาลโดยเฉพาะ
ผู้ที่เป็นเบาหวาน ควบคุมและหลีกเลี่ยงอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ เพื่อ
ไม่ให้ระดับของเสียในร่างกายเพิ่มขึ้น

ควรกินโปรตีนจากเนื้อปลาและไข่ขาวเพราะย่อยง่ายและมีคุณค่าในอาหารสูง หลีกเลี่ยงอาหาร
เค็มทุกชนิด รวมถึงของหมักดองและอาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีความ
ดันโลหิตสูงและอาการบวม หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน เช่น กะทิ เนื้อติดมัน ของทอด
ไข่แดง อาหารทะเลเป็นต้น

ซึ่งถ้าหากไขมันในเลือดสูงจะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและเป็นผลเสียต่อไต งดสูบบุหรี่ ออก
กำลังกายที่ไม่รุนแรงและไม่เหนื่อยเกินไป เช่น เดิน บริหารร่างกายอยู่กับที่จะช่วยให้การไหล
เวียนโลหิตดีขึ้น

ข้อมูลจาก MSN
12416

การรักษาโรค

สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD