หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

วิธีดูแลปอด

ปอดทำหน้าที่ แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย และแลกเปลี่ยน
เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่ภายนอก ปอดของเรามี 2 ข้าง ซ้ายและ
ขวา อยู่ในทรวงอก ปอดมีอากาศบรรจุอยู่

วิธีดูแลปอดการกำจัดของเสียทางปอด กำจัดออกมาในรูปของน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผล
ที่ได้จากกระบวนการหายใจ โดยน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอด
เลือดและเลือดจะทำหน้าที่ลำเลียงไปยังปอด แล้วแพร่เข้าสู่ถุงลมที่ปอด หลังจากนั้นจึงเคลื่อน
ผ่านหลอดลมแล้วออกจากร่างกายทางจมูก ซึ่งเรียกว่ากระบวนการ Metabolism

 

Sticker line

วิธีดูแลปอด
1.หายใจอากาศที่บริสุทธิ์ พยายามหลีกเลี่ยงอากาศที่สกปรก เพราะอากาศที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรก
เช่น บริเวณโรงงานที่มีควันมาก ในถนนที่เต็มไปด้วยไอเสียรถยนต์ หากสูดเข้าไปในปอดทุกวัน
เศษฝุ่นจะทำลายเนื้อปอดได้

วิธีดูแลปอด


2.การไปเที่ยวชายทะเลหรือในสวนสาธารณะเป็นครั้งคราวจะทำให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์

3.หลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองไม่ให้เป็นหวัดบ่อย ๆ เพราะการเป็นหวัดจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่หลอด
ลมและปอดได้ แม้ว่าโรคหวัดจะไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่ถ้าเป็นบ่อย ๆ ไม่หายสักทีผนังบุจมูก
หลอดลมและปอดจะอ่อนแอลงและเกิดโรคแทรกได้โดยเฉพาะcovid19

4.ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ โดยเฉพาะโรคหืดต้องปรึกษาหมอ และกินยาตามที่หมอสั่ง

5.งดสูบบุหรี่ เพราะควันบุหรี่จะทำให้ปอดเสีย

ข้อมูลจากหมอชาวบ้าน www.doctor.or.th/article/detail/6206
การรักษาโรค 25363


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD