>


หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ตรวจเช็คปัสสาวะเพื่อสุขภาพ

ความผิดปกติของปัสสาวะนั้นสามารถบ่งบอกภาวะที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ ไม่ว่าจะ
เป็นกลิ่น สี หรือจำนวนครั้งในการปัสสาวะต่อวันและนี่เองที่เราสามารถสังเกตุปัสสาว
และตรวจสุขภาพของเราได้ด้วยตนเอง

ตรวจเช็คปัสสาวะเพื่อสุขภาพ


วิธีตรวจเช็คปัสสาวะด้วยตัวเอง
1.เช็คความถี่ของปัสสาวะ
ตามปกติในเวลากลางวันคนทั่วไปควรจะปัสสาวะประมาณ 4-6 ครั้ง แต่หากน้อยกว่านั้น
หรือไม่ปวดปัสสาวะเลย ก็อาจเป็นตัวชี้ว่าคุณกำลังเป็นโรคไตระยะเริ่มต้น รวมถึงโรคหัวใจ
ซึ่งเกิดจากการที่เลือดไหลเวียนไปที่ไตไม่เพียงพอ หรืออาจเกิดจากการขาดน้ำอย่างมาก

ส่วนในเวลากลางคืน ควรจะปัสสาวะไม่เกิน 1 ครั้ง แต่หากตื่นมาปัสสาวะบ่อยอาจเป็น
ตัวแสดงการเกิดโรค เช่น การขาดฮอร์โมน Aldosterone รวมไปถึงการเกิดโรคเบาจืด


Sticker line

2.เช็คสีของปัสสาวะ
ในคนปกติปัสสาวะควรมีสีเหลืองอ่อนๆ แต่ก็มีโอกาสเปลี่ยนได้หลายสี เช่นในกรณีการขาด
น้ำ ปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นหรือในกรณีที่ปัสสาวะมีสีอื่นก็สามารถบ่งบอกได้ถึงความผิดปกติ
ได้ เช่น สีแดง หรือมีสีเลือดปนอาจหมายถึงการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะ หรือจากนิ่ว
สีเขียวหรือสีเหลืองปนส้ม อาจหมายถึงการเป็นโรคเลือดที่มีการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงมาก
สีเหลืองปนเขียวอาจหมายถึงการเป็นโรคตับ


ตรวจเช็คปัสสาวะเพื่อสุขภาพ


3.กลิ่นของปัสสาวะ
กลิ่นปัสสาวะทั่วไป จะคล้ายกับกลิ่นของยูเรีย หรือแอมโมเนียจางๆ ซึ่งถือว่าเป็นกลิ่นเฉพาะ
ตัว หากพบว่าปัสสาวะมีกลิ่นผิดปกติไป เช่นมีกลิ่นคล้ายเหม็นเน่า ก็เป็นไปได้ว่าอาจมีการ
ติดเชื้อเกิดขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง สสส.

การรักษาโรค 91215 ดื่มน้ำล้างกระเพาะปัสสาวะ


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD