หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ตากแดด30นาทีต่อวัน กระดูกแข็งแรง

การเพิ่มวิตามินดให้กับร่างกายสามารถทำได้โดยการรับประทาน น้ำมันตับปลา เนื้อปลา และ
วิตามินดีแบบเม็ด หรือการสร้างวิตามินดี ด้วยตัวเองโดยรับแสงแดดผ่านทางผิวหนัง ตากแดด
30นาที /วันช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง

ตากแดด30นาทีต่อวัน กระดูกแข็งแรง

รศ.นพ.ศุภศิลป์ สุนทราภา อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวถึง ผลการวิจัยเรื่องความชุกของภาวะการขาดวิตามินดีในบุรุษสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนการวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส )พบว่า
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีภาวะขาดวิตามินดีเป็นจำนวนมาก โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ขาดแคลนวิตามินดี 65% กลุ่มคนวัยทอง 60% และกลุ่มสตรีที่หมดประจำเดือนมีมากถึง 80%
ซึ่งส่งผลทำให้กลุ่มคนดังกล่าวเกิดความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนได้ในอนาคต ทั้งนี้วิตามินดีเป็น
วิตามินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ โดยจะไปช่วยยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์
(Parathyroid) ซึ่งเป็นฮอร์โมนอันตรายที่จะไปสลายแคลเซียมออกจากกระดูก
 

Sticker line

นอกจากนี้ แล้ววิตามินดียังช่วยสร้างสารออสธีโอเคลซินช่วยดึงแคลเซียมเข้ามาในกระดูกและ
ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เป็นการป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ทางหนึ่ง อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยง
การหกล้มของผู้สูงวัยด้วย

ตากแดด30นาทีต่อวัน กระดูกแข็งแรง

รศ.นพ.ศุภศิลป์ สุนทราภากล่าวอีกว่าร่างกายของมนุษย์จำเป็นต้องได้รับวิตามินดี 400 – 800
ยูนิตต่อวัน การ เพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายนั้นสามารถทำได้โดยการรับประทานน้ำมันตับปลา เนื้อปลา
และวิตามินดีแบบเม็ด หรือการสร้างวิตามินด้วยตัวเองซึ่ง เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด นั่นคือการเปิด
รับแสงแดดผ่านทางผิวหนัง แสงแดดมีคุณสมบัติในการสร้างวิตามินดีให้กับร่างกาย เช่น การออก
กำลังกายกลางแจ้ง
การเดินตากแดด เป็นต้น

เวลาที่เหมาะสมคือตั้งแต่ 08.00 - 10.00 น.และ 15.00-17.00น.ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงแดด
ไม่แรงและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังมากเกินไปเวลาเพียง 30 นาทีที่ผิวหนังเปิดรับแสงแดดเข้าสู่ร่าง
กายสามารถสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายได้ถึง 200 ยูนิต เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามจากพฤติกรรมผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีโอกาสถูกแสงแดดน้อย จะต้องหมั่นให้ร่างกาย
ได้รับแสงแดดบ่อยๆ ต้องออกกำลังกายกลางแจ้ง เดินถูกแสงแดดบ้างตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
เพราะการถูกแสงแดดนานๆจะช่วยสร้างวิตามินดีได้มาก และไม่ต้องกลัวว่าการที่วิตามินีสะสม
ในร่างกายปริมาณมากจะเป็นอันตราย เพราะร่างกายมีกระบวนการปกป้องและควบคุมตนเอง โดยร่าง
กายจะค่อยๆ นำวิตามินดีที่สะสมออกมาใช้ และบางส่วนจะถูกแปลงให้เป็นวิตามินดีที่ไม่มีผลกระทบต่อ
ร่างกายแต่อย่างใด รศ.นพ.ศุภศิลป์กล่าวในที่สุด

  • ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD