Custom Search


กินพาราเซตามอลเกินขนาดทำลายตับ

พาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวด และลดไข้ที่คนไทยนิยมใช้กันมากที่สุด
เนื่องจากเชื่อว่าปลอดภัย แต่พาราเซตามอลมีผลข้างเคียงบางอย่างที่
อันตรายที่สุด คือ การเกิดพิษต่อตับ หากใช้เกินขนาดหรือใช้ติดต่อกัน
นานเกินไป 

กินพาราเซตามอลเกินขนาดทำลายตับ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การกินพาราเซตามอลเกินขนาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด
ตับอักเสบเฉียบพลัน และเกิดภาวะตับวาย ซึ่งอาการอาจรุนแรงถึงขั้นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน
ตับ
หรือเสียชีวิต หากไปรับการรักษาไม่ทันท่วงที ส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการปวดเรือรังซึ่งผู้ป่วยส่วน
นี้ไม่ทราบว่าการกินยาพาราเซตามอลเกินขนาด มีผลทำร้ายตับต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ การ
กินยาพาราเซตามอล
เป็นเวลานาน เกิดภาวะเป็นพิษต่อตับ

แม้ว่าจะกินไม่เกินขนาดที่แนะนำ แต่ถ้ากินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก็มีโอกาสที่จะเกิดตับอักเสบ
ได้เช่นเดียวกันซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะไปรับการรักษาช้า เนื่องจากไม่ตระหนักถึงพิษภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการกินพาราเซตามอลเป็นเวลานาน 

กินพาราเซตามอลเกินขนาดทำลายตับ


ข้อควรระวังเกี่ยวกับยาพาราเซตามอล

คือ ไม่ควรกินพาราเซตามอลเกินวันละ 4 กรัม ในประเทศไทย ยามักจะอยู่ในรูปแบบเม็ดละ
500 มิลลิกรัม คือ รับประทานได้ไม่เกิน 8 เม็ดต่อวัน และไม่เกิน 1-2 เม็ดต่อครั้ง (ผู้ใหญ่ที่
มีน้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัมควรกินพาราเซตามอลครั้งละ 1 เม็ดเท่านั้น) 

นอกจากนี้ไม่ควรดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ขณะที่กินพาราเซตามอล 
ส่วนผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง หรือดื่มสุราเป็นประจำจะมีความเสี่ยงในการเกิดพิษต่อตับง่าย
กว่าคนปกติ จึงควรงดเว้นการกินพาราเซตามอล หรือหากจำเป็นจริง ๆ ก็ควรกินให้น้อยที่สุด
 
ข้อควรระวังอีกอย่างคือ มียาสูตรผสมเป็นจำนวนมากที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เช่น
รับประทานยาแก้ไข้หวัดพร้อม ๆ กับยาคลายกล้ามเนื้อ จะทำให้ได้รับยาเกินขนาด และเกิดตับอักเสบ
หรือ ตับวายเฉียบพลันได้ ดังนั้น ก่อนกินยาทุกชนิดจึงควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดเสมอ หรือปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกรก่อนบริโภคยาทุกครั้ง

แม้ว่ายาพาราเซตามอลจะเป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่มีประโยชน์ แต่หากใช้ผิดวิธีก็อาจก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงได้ จึงต้องระมัดระวังในการใช้ยาและหากอาการไม่ดีขึ้นหลังรับประทานยา ควรรีบไป
พบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวดจะดีกว่า กินยาต่อไปเรื่อยๆ

ข้อมูลโดย แพทย์หญิง ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ และโภชน
วิทยาทางคลินิก โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

พาราเซตามอล แก้ปวดทุกอย่างได้จริงหรือ
คำแนะนำการใช้ยาพาราเซตามอล

โรคภัยไข้เจ็บ 9 เทคนิคฝึกสมอง 10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ
 สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ

12912