Custom Search


9 เทคนิคฝึกสมอง

สมองเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์ การดูแลสมองให้ดีก็
จะสามารถทำให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลถึงร่างกายใน
ส่วนอื่นๆด้วย แนะนำ 9 เทคนิคฝึกสมอง ในแต่ละวัน ให้สดชื่น ดังนี้

ดับทุกข์ในวิถีพุทธ

1.จิบน้ำบ่อยๆ
สมองประกอบไปด้วยน้ำ 85 เปอร์เซ็นเซลสมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการ
น้ำหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีน้ำต้นไม้ก็เหี่ยวถ้าไม่อยากให้เซลสมองเหี่ยวซึ่งส่งผล
ให้การส่งข้อมูลช้ากลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออกแต่ละวันจึงควรดื่ม
น้ำบ่อยๆ

2.กินไขมันดี
คนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมันซึ่งต้องมีไขมันดีไปทดแทนส่วนที่สึกหรอ
แนะนำให้กินไขมันดีระหว่างวันจำพวกน้ำมันปลาสารสกัดใบแปะก๊วยปลาที่มี
ไขมันดีอย่าปลาแซลม่อนนมถั่วเหลือง วิตามินรวมน้ำมันพริมโรสเป็นน้ำมันที่
ดีที่ทำให้เซลล์ชุ่มน้ำส่วนวิตามินซีกินแล้วสดชื่น


3. นั่งสมาธิวันละ 12 นาที
หลังจากตื่นนอนแล้วให้ตั้งสติและนั่งสมาธิทุกๆเช้าเพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มี
คลื่น Theta ซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุดๆทำให้สมองมี Mental Imagery
สามารถจินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ (ถ้าทำไม่ได้ตอนเช้า
ให้หัดทำก่อนนอนทุกวัน)

4.ใส่ความตั้งใจ
การตั้งใจในสิ่งใดก็ตามเหมือนการโปรมแกรมสมองว่า นี่คือสิ่งที่ต้องเกิด
ระหว่างวันสมองจะปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้นทำให้ประสบ
ความสำเร็จในสิ่งต่างๆเพราะสมองไม่แยกระหว่างสิ่งที่ทำจริงกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นทั้งสองอย่างจึงเป็นเหมือนสิ่งเดียวกัน

5.หัวเราะและยิ้มบ่อยๆ
การยิ้มและหัวเราะจะสร้างสารเอนเดอร์ฟินซึงเป็นสารแห่งความสุขเท่ากับ
เป็นการกระตุ้นให้มีความคิดดีและหวังดีต่อคนอื่นไปเรื่อยๆ

6. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวัน
สิ่งใหม่ในชีวิตประจำวัน เช่น กินอาหารร้านใหม่ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ อ่านหนังสือ
เล่มใหม่ คุยกับเพื่อนร่วมงานและเรียนรู้วิธีการทำงานของเขา ฯลฯ เพราะ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้สมองหลั่งสารเอนเดอร์ฟินและโดปามีน ซึ่งเป็นสาร
แห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆ มีความสุข
ก็จะมีความคิดสร้างสรรค์

7.ให้อภัยตัวเองทุกวัน
การโกรธคนอื่น หรือโกรธตัวเอง ทำให้เปลืองพลังสมอง การให้อภัยเป็น
การลดภาระของสมอง ให้สมองได้ไปคนึกคิดในเรื่องที่สำคัญกว่า

8.เขียนบันทึก Graceful Journal
ฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในสมุดบันทึก เช่นขอบคุณที่มี
ครอบครัวดี ขอบคุณที่มีสุขภาพดี ขอบคุณอาชีพที่ทำให้มีความสุข ฯลฯ
เพราะการเขียนเรื่องดีๆทำให้สมองคิดเชิงบวก พร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ดี
ออกมา ทำให้คลายเครียดได้ด้วย

9.ฝึกหายใจลึกๆ
สมองใช้ออกซิเจน20 -25 เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายฝึกหาย
ใจลึกๆ เป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมองควรนั่งหลังตรงเพื่อให้ออกซิเจน
เข้าสู่ร่างกายได้ดีมากขึ้น ถ้านั่งทำงานนานอาจหาเวลายืนหรือเดินยืดเส้น
ยืดสายเพื่อให้ปอดขยายใหญ่ สามารถหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดได้เพิ่ม
ขึ้นอีก 20 เปอร์เซน9

ข้อมูลอ้างอิงจาก วนิษา เรซ (หนูดี) ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยภาพจาก ม.ฮาร์วาร์ด 
13814


การรักษาโรค ฝึกสมองซีกซ้ายเพิ่มความฉลาด 10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ