สุขภาพ
10 วิธีฝึกสมอง
เพิ่มความจำ

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีมองโลกในแง่ด
ดูแลสุขภาพการนั่งสมาธิ-ปู่โต
อาหารสุขภาพสวดมนต์เป็นยา
อาหารเสริมปัญหามีทางออก
สมุนไพรเดินเร็วอายุยืน
บทความอื่น

remahealth

บทความสุขภาพ
ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+มะขาม

บทความสุขภาพ
ดูแลผิว ดวงตา 
+กลิ่นปากทำไงดี
+วิธีขัดผิวขาว 
+ผิวสวยด้วยผัก
+
เช็คสภาพผิวหน้า
+ล้างหน้าไม่มีฟอง

บทความสุขภาพ
+ทฤษฎีเดจาว
+ขยะก้นครัว
+7 วิถีการกิน
+ลดน.น.ขั้นเทพ 
+วิ่งสมาธอ่านบทความอื่น

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search


10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ


วารสารชีพจรสุขภาพ(เฮลธ์บีท) จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ด สหรัฐอเมริกามีคำแนะนำดีดี 10 วิธีฝึกสมองเพิ่มความจำ
ใช้ประสาททั้งห้า รวมถึงฝึกพฤติกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มความจำให้ดีขึ้น

อาหารชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อม

1.เชื่อมั่น  การศึกษาทำในคนวัยกลางคนและสูงอายุพบว่า ความจำ
ของคนเราแปรตามความเชื่อมั่น คนเราจะจำอะไรได้ดีถ้าเชื่อมั่นว่า เราทำได คนที่มองโลกในแง่ดีและเชื่อว่า ความจำของคนเราไม่ลด
น้อยถอยลงไปตามอายุจะมีความจำดีกว่าคนที่คิดว่า  เราแก่แล้ว จำสู้เด็กๆ ไม่ได้ อย่าคิดเช่นนี้เป็นอันขาด2.จัดเรียงข้อมูล  การจัดเรื่องต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ช่วยป้องกันการ
ลืม เครื่องมือช่วยความจำที่สำคัญได้แก่ ปฏิทิน แผนที่ สมุดวาง
แผน แผ่นจดรายการของต้องซื้อก่อนไปชอปปิ้ง สมุดจดที่อยู่เบอร์โทร
ศัพท์

3. แบ่งเป็นชุดเล็กๆ  สมองคนเรามีความจำเรื่องเล็กๆ ได้ดีกว่าเรื่อง
ใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะจำตัวเลข 8 หลัก ควรแบ่งเป็น 2 ชุดแบบ
เช่น เบอร์โทรศัพท์ 2798-4789 เวลาจะจำอะไรก็ควรฝึกจำทีละชุด
เล็ก เช่น อ่านหนังสือวันละน้อย ฯลฯ ดีกว่าฝึกจำชุดใหญ่ เช่น อ่าน
หนังสือรวดเดียวก่อนสอบ จำได้ยากกว่า เรียนไปอ่านไป ค่อยๆจำฯลฯ

4.ใช้ประสาททั้งห้า
  ใช้ประสาททั้งตา หู จมูก ลิ้น และกายที่ประทับ
ใจมากที่สุด เพื่อจดจำเรื่องราว ประทับใจอย่างเดียวยังไม่พอต้องเชื่อม
โยงกับประสบการณ์ในอดีตด้วยว่า สัมผัสหรือเรื่องนั้นคล้ายกับอะไร
เช่น ถ้าอยากจำรายละเอียดในร้านอาหาร ให้ ลองสูดหายใจเข้าแรงๆ ได้กลิ่นอะไรให้รีบจำกลิ่น และเชื่อมโยงว่ากลิ่นนี้คล้ายกลิ่นที่เคยชิน
เช่น คล้ายกลิ่นขนมที่คุณยายทำให้ตอนอายุ 2 ขวบ ฯลฯ

5. ขยายขอบเขต  การท่องออกเสียงดังๆ วาดภาพประกอบ บันทึก หรือทำภาพไดอะแกรมเชื่อมโยง กระบวนการเข้าด้วยกัน เช่น แผนภูมิ
ก้างปลา ฯลฯ ช่วยให้จำได้ง่ายกว่าการอ่านในใจเพียงอย่างเดียว

6. เรียกชื่อ  คนเราจะจำชื่อคนได้ดีขึ้นถ้าเรียกชื่อคนที่เราเห็นทุกครั้ง
หรือถ้านึกถึงใครในใจก็ให้รีบทบทวนชื่อคนนั้นทันที

7. เว้นช่วงทบทวนซ้ำ  คนเราจะจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดีถ้าทบทวนซ้ำ (repeat) ในช่วงที่ห่างกัน เช่น 2-3 วัน ฯลฯ หลายๆ ครั้งได้ดีกว่า
การท่องรวดเดียว

8. คำย่อ  คำย่อมีส่วนช่วยให้จำอะไรได้ง่ายขึ้นตัวอย่างที่อาจารย์
ท่านยกมาเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ถ้าจะจำตัวอักษรตัวแรกของคำต่างๆ 5 คำ  (E, G, B, D, F) ให้ลองนำอักษรตัวแรกมาแต่งเป็นประโยค เช่น Every good boys does fine. ฯลฯ

9.ท้าทาย
   สมองคนเราเป็นเรื่องที่ต้องท้าทาย หรือฝึกบ่อยๆ จึงจะ
ใช้การได้ดี การฝึกสมอง เช่น การเล่นคำต่อ (crossword) หมากรุก การฝึกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดทำงาน ฯลฯ มีส่วนช่วยฝึกสมองให้ตื่นตัว และใช้การได้ดีขึ้นในระยะยาว เช่น ฝึกเขียนด้วยมือซ้ายสำหรับคนถนัด
ขวา

10.นอนให้พอ  คนที่พักผ่อนนอนหลับเพียงพอมักจะจดจำอะไรๆได้
ดีกว่าคนที่อดนอน ถ้าจะถนอมสมองให้ใช้ได้ดีไปนานๆ ก็ควรนอนให้
พอ และอาจเสริมด้วยกิจกรรมฝึกสมาธิ เช่น ฝึกสมาธิกำหนดลมหาย
ใจ ฯลฯ และออกกำลังเป็นประจำ 

มีการศึกษาที่ค้นพบว่า คนที่รู้จักใช้เท้าออกกำลัง เช่น เดิน วิ่ง ฯลฯ มีสมองดีกว่าคนที่ใช้แต่หัวอย่างเดียวและไม่ค่อยได้ใช้เท้า จึงมีคำ
กล่าวว่า สมองดีเริ่มต้นที่เท้าถ้าถามว่า ความจำดีๆ ของคนเราเริ่มต้น
ที่ไหน คำตอบอาจจะเป็นว่า เริ่มต้นที่ความเชื่อมั่นว่า เราทำได้ และลง
มือทำวันนี้เลย

บทความโรคภัยไข้เจ็บ 15112

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+ป้องกันตาแห้ง
+
เดินเร็วอายุยืน
+สมุนไพรแก้ไออ่านบทความอื่น

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+
เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
งาดำ

บทความสุขภาพ

ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น

สุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น