หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

คติธรรมของหลวงปู่ชา3

คติธรรมของหลวงปู่ชา สุภัทโท คติธรรมคำสอนสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง เป็นคำสอน เป็นคติ
เป็นปรัชญาสั้นๆ ที่ควรอ่านให้ติดอยู่ในใจเรา และนำไปปัฏิบัตืตาม คิดตาม

คติธรรมของหลวงปู่ชา


ไม่กลัวตาย
กลัวอะไร? กลัวตายความตายมันอยู่ที่ไหน? อยู่ที่ตัวเราเองจะหนีพ้นมันได้ไหม?ไม่พ้น ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหน ในที่ มืด หรือในที่แจ้ง ก็ตายทั้งนั้น หนีไม่พ้นเลย จะกลัวหรือไม่กลัวก็ไม่มีทางพ้น
เมื่อรู้อย่างนี้ ความกลัวไม่รู้หายไปไหน เลยหยุดกลัวเหมือนกับที่เราออกจากที่มืดสู่ที่สว่างนั่นแหละ


Sticker line

สอนคนอย่างไร
ทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้ว จึงสอนคนอื่นทีหลัง จึงจักไม่เป็นบัณฑิตสกปรก

คติธรรมของหลวงปู่ชา

สอนคนด้วยการทำให้ดู
ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ

มนุษย์ศาสตร์
มนุษยศาสตร์ทั้งหลาย มีแต่ศาสตร์ที่ไม่มีคมทั้งนั้น ไม่สามารถจะตัดทุกข์ได้ มีแต่ก่อให้เกิดทุกข์
ศาสตร์เหล่านั้น ถ้าไม่มาขึ้นกับพุทธศาสตร์แล้วมันจะไปไม่รอดทั้งนั้น


หลับ - ไม่หลับ
ถ้าหลับมันก็ไม่รู้ ถ้ารู้มันก็ไม่หลับ

มรรคผล
มรรคผลยังไม่พ้นสมัยคนโง่เท่านั้นที่ปฏิเสธว่าในพื้นดินไม่มีน้ำแล้วไม่ยอมขุดบ่อ


ไม้คดคนงอ
ต้นไม้เถาวัลย์ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร คนคดคนงอนั้น ร้ายนัก เป็นพิษเป็นภัยทั้ง
อยู่บ้านและอยู่วัด

หลง
คนหลงโลกคือคนหลงอารมณ์ คนหลงอารมณ์คือคนหลงโลก

นักปฏิบัติ
กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย คือนักปฏิบัติกินมาก นอนมาก พูดมาก คือ คนโง่

แสดงอาการ
การหัวเราะเป็นอาการของคนบ้า การร้องไห้เป็นอาการของทารก ฉะนั้นท่านผู้ถึงสงบจะไม่หัวเราะ
ไม่ร้องไห้

เมืองนอก
เราได้เดินทางไปเมืองนอก และเมืองในนอกและเมืองในใน และเมืองนอกนอกรวมสี่เมืองด้วยกัน

ที่รวมสมาธิ
เมื่อนั่งหลับตาให้ยกความรู้สึกขึ้นเฉพาะลมหายใจ เอาลมหายใจเป็นประธาน น้อมความรู้สึกตาม
ลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันรวมอยู่ตรงนี้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้

เกาะสีชัง
เรามาอาศัยอยู่ที่เกาะนี้ คือที่พึ่งทางในซึ่งเป็นที่อันน้ำคือกิเลสตัณหาท่วมไม่ถึง แม้เราจะอยู่บนเกาะ
สีชัง แต่ก็ยังค้นหาเกาะภายในอีกต่อไป ผู้ที่ท่านได้พบ และอาศัยเกาะอยู่ได้นั้นท่านย่อมอยู่เป็นสุข
ต่างจากคนที่ลอยคออยู่ในทะเล คือความทุกข์

กินแบบไหน
ฉันอาหารไม่พิจารณา จะเป็นเหมือนปลากินเหยื่อย่อมติดเบ็ด

บริขาร

บริขารทั้งปวงเป็นเพียงเครื่องประดับขันธ์ห้าเท่านั้นการไม่รู้จักประมาณในการบริโภคบริขารมีความ
กังวลในการจัดหาย่อมเป็นการยุ่งยากขาดการปฏิบัติธรรมย่อมไม่ได้รับผลอันตนพึงปรารถนา

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก
http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_cha/lp-cha_33.htm

รวมบทความพระพุทธศานา คติธรรมของหลวงปู่ชา1 คติธรรมของหลวงปู่ชา2
21.5.63
                                                    


สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD