หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

14 ท่าโยคะคลายเครียด

 โยคะ คือการออกกำลังกาย ที่อาศัยการควบคุมลมหายใจ ให้สัมพันธ์กับ การเคลื่อนไหว
การยืด หด คลาย ของกล้ามเนื้อ นับว่าเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษา และนำไปปฎิบัติ 14 ท่าโยคะ
คลายเครียด 
ง่ายๆที่บ้านของคุณ

14 ท่าโยคะ คลายเครียด

14 ท่าโยคะ คลายเครียด ตามภาพท่าไหนยากก็ข้ามไปก่อนนะ

14 ท่าโยคะ คลายเครียด 14 ท่าโยคะ คลายเครียด


ท่าของการฝึกโยคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะและฝึกการหายใจไปพร้อมกัน
เป็นการรวมกายและจิตเป็นหนึ่งเดียว  ท่าโยคะที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกไป อย่าลืมฝึกลมหายใจเข้า
ออกด้วย

Sticker line

การฝึกท่าโยคะจะเป็นการฝึกประสาท ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้า
ของกล้ามเนื้อ สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น ทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ สุขภาพ
จิตและ สุขภาพกายดีขึ้น  และยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผุ้สูงอายุที่ร่างกายเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆ
การออกกำลังกายด้วยวิธีโยคะแบบง่ายๆจะช่วยให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

14 ท่าโยคะ คลายเครียด

14 ท่าโยคะ คลายเครียด 14 ท่าโยคะ คลายเครียด
14 ท่าโยคะคลายเครียด

14 ท่าโยคะ คลายเครียด 14 ท่าโยคะ คลายเครียด
14 ท่าโยคะคลายเครียด
14 ท่าโยคะ คลายเครียด 14 ท่าโยคะ คลายเครียด
14 ท่าโยคะคลายเครียด
14 ท่าโยคะ คลายเครียด 14 ท่าโยคะ คลายเครียด
14 ท่าโยคะคลายเครียด
14 ท่าโยคะ คลายเครียด 14 ท่าโยคะ คลายเครียด


ผิวสวยด้วยน้ำ สุขภาพผู้หญิง 14.11.13

สุขภาพผู้หญิง
สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD