Custom Search


ชวนผู้สูงวัยออกกำลังกาย 15 นาที

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน จึงจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้

ชวนผู้สูงวัยออกกำลังกาย 15 นาที

ผู้สูงอายุมีร่างกายเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆตามกาลเวลาจึงควรออกกำลังกายเป็นประจำสม้ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และ
ช่วยให้ข้อต่อแข็งแรง สร้างความกระฉับกระเฉงให้กับร่างกาย การออกกำลังของผุ้สูงอายุ ง่ายๆหลายแบบ เช่น เดิน ลิลาศ
แอโรบิค เป็นต้น

ผู้สูงอายออกกำลังกายได้มากเท่าไหร่ ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพมากเท่านั้น หากมีเวลาจำกัด ก็ควรจะต้องออกกำลังอย่าง
หนักหน่วง วันละ 15 นาทีจึงจะหนีพ้นจากความตายได้ร้อยละ 22(แต่ต้องระมัดระวังในการเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะ
กับสภาพร่างกายของเราด้วย)

ชวนผู้สูงวัยออกกำลังกาย 15 นาที

นักวิจัยได้ศึกษากับชาวฝรั่งเศส อายุ 65 ปี 2 แบบด้วยกัน ได้รู้ผลว่าผู้สูงอายุที่สามารถออกกำลังกายได้มาก จะเป็นผลดีต่อสุขภาพมาก

ชวนผู้สูงวัยออกกำลังกาย 15 นาที
การออกกำลังกายป้องกันโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเบา-หวาน ความดันโลหิตสูงหรือ ไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้การออก-
กำลังกาย
ยังช่วยให้ลดความเครียด และช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงจาก สสส
ภาพจาก pixabay
12118
+อาหารผู้สูงอาย+ผู้หญิงวัยทอง 
+ผู้ชายวัยทอง 
+อัลไซเมอร์+คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินเร็ว
สุขภาพผู้สูงอายุ  สมุนไพร อาหารสุขภาพ