Custom Search


กินไข่ไม่ทำให้อ้วน

กินไข่ไม่ทำให้อ้วนจากการติดตามศึกษากลุ่มคนที่กินไข่เป็นอาหารเช้าเทียบกับกลุ่มที่กินซีเรียลและขนมปัง ผู้ที่กินไข่
เป็นอาหารเช้าจะมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่ำกว่า อีกกลุ่ม เป็นเพราะโปรตีนจากไข่ร่างกายจะค่อย ๆ ย่อยเป็นพลังงานอย่างช้าๆ
ไม่เหมือนกับการกินคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันที่จะย่อยเร็วกว่า จึงทำให้หิวเร็วกว่าและทานซ้ำมากกว่า

กินไข่ไม่ทำให้อ้วน

แม้ว่าไข่จะมีโคเลสเตอรอลสูงถึง 200 มิลลิกรัมซึ่งสมาคมโรคหัวใจของอเมริกา (American Heart Association)
ได้ให้ข้อกำหนดว่าเราควรกินอาหารที่มีโคเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน


มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการศึกษาว่าการกินไข่มากกว่าวันละฟองไม่ทำให้ความเสี่ยงของโรคหัวใจเพิ่มขึ้น แต่การปฏิเสธ
ไม่กินไข่เลยหรือเลือกกินเฉพาะไข่ขาวไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเพราะร่างกายหากได้โคเลสเตอรอลไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะ
พยายามผลิตออกมาเอง ซึ่งอาจจะมากกว่าการกินเข้าไป

กินไข่ไม่ทำให้อ้วน


การกินไข่แบบพอดี ไข่วันละฟองหรือสัปดาห์หนึ่ง 3-4 ฟอง ไม่ก่อปัญหาให้มากแต่ที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการได้
ไขมันส่วนเกินจากเครื่องเคียงเสียมากกว่า เช่น ไส้กรอกทอดที่อุดมด้วยน้ำมันทั้งนอกและใน ไข่เจียวอมน้ำมัน หรือขนมปัง
ทาเนยจริงหรือเทียม ล้วนเป็นตัวสร้างปัญหาให้มากกว่าตัวไข่เอง

กินไข่ไม่ทำให้อ้วน

กินไข่ต้มรับรองว่าคุณได้สารอาหารที่ครบคุณค่าและปลอดภัยจากไขมันที่มาจากการปรุง สำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ
ก็ควรระมัดระวัง แต่สำหรับเด็ก ๆ ไข่คืออาหารที่วิเศษที่คุ้มค่าราคาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ

กินไข่ไม่ทำให้อ้วน


ข้อมูลอ้างอิง Never-Age
17415

ไข่ดิบบำรุงร่างกายจริงหรือ เรื่องน่ารู้เกี่ียวกับไข
บทความอื่นที่เกี่ยวกับไข่ กินไข่ไม่ทำให้อ้วน


บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ