Custom Search


กินไข่แค่ไหนถึงจะพอดี

ไข่ไก่อาหารประจำบ้านประจำทุกครัวเรือน มีโปรตีนและสารอาหารมากและเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่จะกินไข่แค่ไหนถึงจะพอดีพอเหมาะ กับร่างกาย เพื่อส่งผล
ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา มีข้อแนะนำดีดีมาฝากกัน

กินไข่แค่ไหนถึงจะพอดี

กินไข่น้อยกว่า 3 ฟองใน 1 สัปดาห์ถือว่าไม่เพียงพอ เพราะการกินไข่ในปริมาณที่น้อยเกินไป หรือไม่กินไข
เลยอาจส่งผลเสียต่อเส้นประสาทสมองได้ โดยในไข่ 1 ฟอง จะมีปริมาณวิตามินบี 12 ซึ่งดีต่อร่างกาย วิตามิน
บี 12 จำเป็นต่อการสร้างเยื่อหุ้มป้องกันเส้นใย ไข่ยังช่วยในเรืองสายตาอีกด้วย  การกินไข่อย่างน้อย 3 ฟอง
ต่อสัปดาห์จะช่วยป้องกันภาวะสูญเสียสายตาที่มักเกิดขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากสารลูทีนและซีแซนทีน ซึ่ง
เป็นสารในตระกูลแคโรทีนอยด์ ในไข่แดงจะช่วยบำรุงจอประสาทตานั่นเอง

ใน 1 สัปดาห์ หากสามารถกินไข่ได้ 6 ฟอง ถือว่าพอดี เพราะไข่จะช่วยให้ร่างกายคุณดูดซึมแคลเซียมได้ด 
และยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน แถมปริมาณสารซีลีเนียมและวิตามินอี ในไข่ยังช่วยป้อง
กันโรคหัวใจได้อีกด้วย

กินไข่แค่ไหนถึงจะพอดีไข่ไมทำให้่อ้วน   เนื่องจากโปรตีนในไข่จะทำให้รู้สึกอิ่มขึ้น 50 %ไข่มีผลน้อยมากต่อการเพิ่มระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด เมื่อเทียบกับปริมาณไขมันอิ่มตัว อีกทั้งมีการวิจัยพบว่าการกินไข่ช่วยลดคอเลสเตอ
รอล LDL(ไม่ดี) เพิ่มคอเลสเตอรอล HDL(ดี)และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือด
สมองได้

กินไข่แค่ไหนถึงจะพอดี

ไข่อาจส่งผลร้ายได้เหมือนกัน หากกินไข่มากกว่า1ฟองต่อวันติดกันทุกวัน   ในขณะที่การกินไข่สูง
สุด 6 ฟองต่อสัปดาห์ไม่ได้ทำให้มีอันตรายถึงชีวิต แต่หากกินไข่ 7 ฟองหรือมากกว่านั้นภายใน1สัปดาห์
จะไปเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 23 เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญ คือ คนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว
ไข
่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

การกินไข่ในระดับปกติทั่วไปไม่น่ามีปัญหาใดๆ แต่สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อไม่ส่ง
ผลร้ายต่อร่างกาย
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข

มัลเบอร่ อินทผลัม เกาลัด องุ่น แอปเปิ้ล
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ