สุขภาพ
ประสาทรับกลิ่นทำนาย
วันตายผู้สูงอายุได้

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก ว.วชิรเมธี
อาหารสุขภาพวิธีขจัดเซลลูไลท์ 
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรสูตรLowแคลอรี่

remahealth

บทความสุขภาพ
ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+ Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+มะขามสุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

ประสาทรับกลิ่น ทำนายวันตายผู้สูงอายุได้

ได้อ่านประโยคนี้แล้วน่าสนใจมาก สำหรับการล่วงรู้็ู้้อายุขัยด้วยการรับกลิ่น
จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา ทำให้รู้ว่าความสามารถ
ในการรับกลิ่นสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ โดย 39% ของผู้
ที่การรับรู้กลิ่นบกพร่องตายใน 5 ปี


สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวัน
ที่ 3 ต.ค.2557 ว่า ดร.ชยันต์ ปินโต ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรับรู้กลิ่นและโรค
โพรงจมูก แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ผล
งานวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์ "พลอสวัน" (PLOS ONE) ระบุว่า ศักยภาพ
ในการรับรู้กลิ่นของมนุษย์สามารถบ่งบอกได้ถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกาย
และอายุไขที่เหลืออยู่

การทดลองเริ่มขึ้นเมื่อปี 2548 โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 57-85 ปี จำนวน3005 คน ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะได้รับอุปกรณ์
ที่เรียกว่า "แท่งสูดกลิ่น" ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายปากกาหมึกซึม ภายในบรรจุ
ตัวอย่างกลิ่น 5 กลิ่นที่แตกต่างกัน และให้ระบุว่าเป็นกลิ่นอะไรระหว่าง เปป
เปอร์มินต์ ปลา ส้ม กุหลาบ และหนังกลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 78 สามารถ
ระบุได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กลิ่น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการรับรู้ปกติ เกือบร้อย
ละ 20 สามารถระบุได้ถูกต้อง 2-3 กลิ่น ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ขณะ
ที่อีกร้อยละ 3.5 ที่เหลือ สามารถระบุกลิ่นที่ถูกต้องได้เพียงกลิ่นเดียวหรือ
ไม่ได้เลย

จากการติดตามผลระหว่างปี 2553-2554 หรือคิดเป็นระยะเวลา 5 ปี นับ
แต่เริ่มการทดลอง พบว่ามีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น 430 คน หรือร้อยละ 12.5
ของกลุ่มตัวอย่าง 3,005 คน ที่เข้ารับการทดลอง คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้บกพร่องอยู่ที่ร้อยละ 39 กลุ่มปานกลางมีร้อย
ละ 19 ขณะที่กลุ่มที่มีการรับรู้ปกติมีอัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ 10

ทั้งนี้ นักวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาถึงตัว
แปรอื่นๆ และปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง เช่น อายุ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ สุขภาพโดยรวม และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งข้อมูล
ที่ได้ชี้ชัดว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตภายใน 5 ปี จัดอยู่ในกลุ่ม
ที่สูญเสียประสาทการรับรู้กลิ่น

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบรับรู้กลิ่นที่มีสุขภาพดีจะมีเซลส์
ต้นกำเนิดที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ ซึ่งอนุมานได้ว่า การสูญเสียการรับรู้กลิ่น
เป็นสัญญาณในการลดลงของศักยภาพของร่างกายในการซ่อมแซมตัวเอง
ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจตามมาได้

ข้อมลอ้างอิงูจาก MSN
Post 27 Oct .2014

        บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
-โรคเกาต
-
รักษาการนอนกรน
-
กรดไหลย้อน
-
ติสต์แตกเสี่ยงโรค
-
อัลไซเมอร์

   

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
งาดำ