หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

กินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามมากไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ปัจจุบันผู้ชายหันมาให้ความสนใจในการสร้างออกกำลังกายกล้ามเนื้อมากขึ้นจึง
ทำให้ต้องกินอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน เพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้เจริญเติบโต
ได้ดีขึ้น แต่หารู้ไม่ว่าการกินโปรตีนมากไป ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน

กินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามมากไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพ


กินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามมากไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
1.มีกลิ่นลมหายใจเหม็น คนส่วนใหญ่มักงดคาร์โบไฮเดรตเพื่อลดน้ำหนักควบคู่
ไปกับการกินโปรตีนจำนวนมากเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ มักจะประสบปัญหากลิ่นลม
หายใจเหม็น เนื่องจากร่างกายจะดึงพลังงานที่สะสมไว้ในร่างกายมาใช้งานแทน
คาร์โบไฮเดรตนั่นเอง แม้จะช่วยลดน้ำหนักได้เหมือนกันก็ตาม โดย อิซาเบล สมิธ
นักโภชนาการชาวสหรัฐอเมริกา แนะนำให้กินคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้น ลดปริมาณ
โปรตีนลง และดื่มน้ำมาก ๆ ก็จะช่วยขจัดปัญหากลิ่นปากได้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

Sticker line

2.การกินอาหารแบบโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ อาจช่วยลดน้ำหนักได้เห็น
ผลชัดเจนในช่วงแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมีผล
การศึกษาจากสเปนที่ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารของกลุ่มตัว
อย่างกว่า 7,000 คน โดยพบว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างที่กินโปรตีนใน
ปริมาณมากมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่อีก 10
เปอร์เซ็นต์ที่กินโปรตีนน้อย น้ำหนักตัวจะคงที่

กินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามมากไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

3.อาจทำให้ซิกแพคหายได้ นอกจากจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้ว การกินโปรตีน
มากกว่าความต้องการของร่างกาย ก็จะเปลี่ยนกล้ามหน้าท้องแน่น ๆ ให้กลายเป็นพุงได้
เพราะโปรตีนที่เหลือจากการใช้งาน จะถูกสะสมในรูปแบบของไขมันและกรดอะมิโน
สำคัญก็จะถูกขับออกจากร่างกายด้วย ส่งผลให้มีไขมันบริเวณหน้าท้องแทนที่จะมี
กล้ามเนื้อนั่นเอง

4.ทำให้ไตมีปัญหา เมื่อคุณกินสเต๊ก เนื้อไก่ หรืออาหารอย่างอื่นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ
ในปริมาณมาก ๆ ร่างกายก็จะได้รับไนโตรเจนเข้าไปด้วย ซึ่ง แคสซี่ บียอร์ก ผู้เชี่ยว
ชาญด้านโภชนาการ บอกว่า หากไนโตรเจนเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป จะส่งผลให้เกิด
ความเสียหายแก่ไตได้ในระยะยาว พร้อมแนะว่าควรกินอาหารที่มีโปรตีนแต่พอดี ก็จะ
ช่วยขับไนโตรเจนออกจากร่างกายแล้ว

5.รู้สึกคอแห้งง่าย ไนโตรเจนที่เกิดจากการกินโปรตีนจำนวนมาก ไม่เพียงแค่ส่งผล
กระทบต่อไตเท่านั้น แต่ยังทำให้รู้สึกคอแห้ง เพราะเมื่อร่างกายใช้น้ำขับสารไนโตรเจน
ออกมา จะทำให้เกิดอาการกระหายน้ำได้ โดย แคสซี่ บียอร์ก แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ
ทดแทนก็จะช่วยลดอาการดังกล่าวได้

6.รู้สึกคลื่นไส้ตลอดเวลา หากกินอาหารอย่าง อกไก่ โปรตีนเชคและไข่ ในปริมาณ
มาก ๆ ก็จะทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารในร่างกายไม่สามารถรับมือกับโปรตีนจำนวน
มากได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยและรู้สึกคลื่นไส้จนอยากอาเจียน โดย
แคสซี่ บียอร์ก แนะนำว่าให้ลดการกินอาหารที่ให้โปรตีนสูงก็สามารถเลี่ยงอาการดัง
กล่าวได้แล้ว

7.เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ อาหารที่มีโปรตีนสูงมักจะมาพร้อมกับคอเลสเตอรอล
จำนวนมากด้วย ซึ่งการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไป จะทำให้คอเลสเตอรอล
สะสมในหลอดเลือดหัวใจ จนทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้นั่นเอง

8.ทำให้อารมณ์เสียง่าย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าโปรตีนมีส่วนทำให้อารมณ์เสียง่าย ก็
เพราะว่าโปรตีนส่วนเกินที่เหลือจากการใช้งานจะไปขัดขวางการทำงานของสารสื่อ
ประสาท จนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ และเมื่อไม่มีคาร์โบไฮเดรตมากพอ ร่างกาย
ไม่สามารถสร้างสารเซโรโตนิน ส่งผลให้กลายเป็นคนอารมณ์เสียง่าย รวมถึงทำให้รู้สึก
กระวนกระวายใจและเหนื่อยมากขึ้นด้วย

9.สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์ เนื่องจากโปรตีนในเนื้อสัตว์บางชนิดมีสารพิวรีน
สูง เช่น ไก่ ปู ปลาแซลมอน และหอยนางรม เมื่อกินเข้าไปมาก ๆ ก็จะทำให้ร่างกาย
ไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้ ทำให้เกิดการสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จน
กลายเป็นโรคเกาต์ได้ในที่สุด

10.ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ จากผลสำรวจในข้อ2 ยังพบอีกว่าคนที่กินโปรตีน
จากเนื้อสัตว์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนที่กิน
โปรตีนน้อยถึง 4 เท่า ซึ่งคิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 66 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนกว่า 7,000
คนเลยทีเดียว

ข้อมูลจากmen.kapook

ทำไมหนุ่ม ๆ ถึงควรดื่มเวย์โปรตีน 5เหตุผลว่าทำไมดื่มโปรตีนเชคแล้วทำให้ท้องอืด
อาหารที่ทำให้คุณผู้ชายหล่อ
180216


สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา

Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD