หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ผลเสียของการนอนมาก

จากการศึกษาและวิจัยผลการนอนของคนปกติทั่วไป หากนอนมากจนเกินความพอดีแล้ว
จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้ หลายโรค และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หากไม่คิดทบทวนว่าเรา
นอนมากเกินไป
หรือไม่

ผลเสียของการนอนมาก


ผลเสียของการนอนมาก
1.เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ในปี 2010 นักวิจัยพบว่าผู้ที่นอนหลับทั้งมากและน้อยเกินไปมี
โอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยผู้ที่นอนหลับมากกว่า 8 ชั่วโมง จะมีโอกาสเสี่ยง
ในการเสียชีวิตมากกว่า จากการวิจัยผู้เข้าร่วมทำการทดลอง 1,382,999 คนถึง 1.3 เท่า

Sticker line

2.เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ผู้ที่นอนหลับนาน 8 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น มีแนวโน้มที่จะมีปัญหา
สุขภาพหัวใจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่ม
ขึ้น 2 เท่า และโรคหลอดเลือดแดง 1.1 เท่า

3.น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ผู้ที่นอนหลับนานหรือน้อยเกินไปจะมีน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ที่นอนหลับ
ระหว่าง7-8 ชั่วโมง โดยร้อยละ 25 ของคนที่นอนหลับระหว่าง 9-10 ชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะมี
น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 5 กิโลกรัม แม้ว่าจะมีการควบคุมอาหารและออกกำลังกายแล้วก็ตาม

4.โรคซึมเศร้านอนมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคซึมเศร้านอนประมาณ 7-9 ชั่วโมง
มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 27 ขณะที่ผู้ที่นอนหลับนาน 9 ชั่วโมงหรือมากกว่า
นั้นจะมีโอกาสเสี่ยงมากถึงร้อยละ 49


ผลเสียของการนอนมาก


5.สมองเสื่อมเร็ว มีการศึกษาในปี 2012 พบว่าหญิงชราที่นอนหลับมากเกินไปหรือน้อย
เกินไปนานติดต่อกันมากกว่า 6 ปี สมองจะเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกับ
หญิงสาวซึ่งนอนหลับมากกว่า 9 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า 5 ชั่วโมงก็จะมีสมองที่แก่เร็วกว่าปกติ
ถึง 2 ปี

6.เสี่ยงโรคเบาหวาน
นักวิจัยพบว่าผู้ที่นอนหลับมากกว่า 8 ชั่วโมง จะมีโอกาสเสี่ยงในการ
เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 มากกว่าผู้ที่นอนหลับระหว่าง 7-8 ชั่วโมง มากถึง 2 เท่า แม้ว่า
จะมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของมวลร่างกายแล้วก็ตาม


ข้อมูลอ้างอิง สสส.20317


การรักษาโรค ตรวจเช็คปัสสาวะด้วยตัวเอง นอนหลับสนิทชีวิตยืนยาว
4 ผลเสียจากการนอนน้อย วิธีแก้ไขอาการนอนไม่หลับแบบง่ายๆ บทความเกี่ยวกับการนอน

สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ FoodHealth
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนาCopyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD