สุขภาพ
ประโยชน์ที่สมองได้
จากการออกกำลังกาย

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก
อาหารสุขภาพีลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน

สุขภาพดีบทความสุขภาพ
+เคล็ดลับหน้าใส
+เคล็ดลับลดนน.
+Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books 


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+
มะตูม
+กระเทียม
+ขมิ้นชัน
+ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร้
+กล้วยหอม
+อินทผลัม 
+เกาลัด
+กระวาน
+มะขาม
  สุขภาพบทความสุขภาพ

+ผลไม้น้ำตาลสูง
+น้ำส้ม-แปรงฟัน
+อาหารลดมะเร็ง
+ป.ย.เปลือกไข่ 
+
เปลือกส้มมีปย.
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีดี
Custom Search
ประโยชน์ที่สมองได้รับจากการออกกำลังกาย

 

การออกกำลังกาย เปรียบเสมือนยารักษาโรค และเป็นประโยชน์ต่อ
สมอง อย่างมากมาย เราจึงควรออกกำลงกายเป็นประจำทุกวัน เพื่อ
บำรุงสมองของเราให้เติบโต และยังช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นเรื่องดี
สำหรับสมอง ประโยชน์ที่สมองได้รับจากการออกกำลังกาย มี
หลายประการดังนี้ คือ

1. ช่วยให้สมองเจริญเติบโต
อายุมากขึ้นเท่าไหร่ การเกิดของเซลล์สมองก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น และ
เนื้อเยื่อในสมองของเราก็จะค่อย ๆ หดตัวลง การออกกำลังกายจะ
ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี     จากการศึกษาผลการสแกนสมองของคน
อายุ 60-79 ปี ที่มีสุขภาพดี ได้เเสดงให้เห็นว่า สมองของพวกเขามี
ขนาดที่ใหญ่ขึ้นภายใน 6 เดือน หลังจากที่ออกกำลังกายเเบบเต้น
แอโรบิก


นอกจากนี้ นักวิจัยได้สรุปว่า การที่ระบบกล้ามเนื้อหัวใจสามารถทำงาน
ได้ดีขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือการ
ออกกำลังกาย
แบบเคลื่อนไหว มีผลทำใหสมองไม่เสื่อมไปตามอายุ

การออกกำลังกายเเบบเคลื่อนไหว
เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจจะ
ช่วยทำให้เลือดไหลไปหล่อเลี้ยงสมองได้มากขึ้น ซึ่งช่วยส่งออกซิเจน
ที่จำเป็นไปให้สมองได้มากขึ้นอีกด้วย(สมองใช้ออกซิเจนกว่า 20%
ของออกซิเจนทั้งหมดที่มีในร่างกาย)

 2. ช่วยให้สมองสร้างฮอร์โมนได้มากขึ้น การออกกำลังกายก็
เหมือนกับการที่เราเอาสารอาหารที่จำเป็นไปใส่ไว้ในพืช ซึ่งช่วยให้พืช
เจริญเติบโตรวดเร็วเเละอุดมสมบูรณ์ นักเคมีรับรู้ว่า การที่สมองได้รับ
สารที่มีส่วนช่วยบำรุงสมอง หรือ ที่เรียกว่า BDNF จะช่วยกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของสมองและเพิ่มจำนวนเซลล์สมอง

โดยเฉพาะกับสมองส่วนฮิปโปเเคมปัสซึ่งเป็นหน่วยความจำของสมอง
และสมองส่วนนี้จะเสื่อมตัวลงได้ง่ายเมื่ออายุมากขึ้น ยิ่งออกกำลัง
กาย
มากเท่าไหร่ ร่างกายก็ยิ่งหลั่งสารบำรุงสมองมากขึ้นเท่านั้น

3. การออกกำลังกายช่วยลดความหดหู่และอาการวิตกกังวล
ความโศกเศร้าหดหู่ จะส่งผลให้ความสามารถในการประมวลผลของ
สมองทำงานได้ช้าลง และทำให้เราไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อและตัด
สินใจอะไรได้ และอาจเกิดปัญหาในเรื่องความจำ เป็นสาเหตุของ
โรคอัลไซเมอร์

การออกกำลังกาย
จะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นการผลิตสาร
เซโรโธนิน และสารโดพามีน ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่สมองหลั่งออกมา
เมื่อกำลังมีความสุข นอกจากนี้ การออกกำลังกาย ยังช่วยเพิ่มระดับ
ของสารเอ็นโดรฟิน ซึ่งเป็นสารแห่งความสุขอีกด้วย
 
4. ช่วยลดผลจากความเครียด
ถ้าฮอร์โมน BDNF จะช่วยให้สมองของคุณดูอ่อนกว่าวัย ก็มีสารคอร์ติซอล ที่จะทำให้สมองของคุณแก่
ตัวลงเช่นกัน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเเห่งความเครียดการทำอะไรช้าๆ การที่มี
ความคิดกระจัดกระจาย และอาการขี้หลงขี้ลืม ล้วนแล้วแต่เกิดจาก
ความเครียดมากกว่าที่เราจะคาดคิดได้

การออกกำลังกายจะช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอล และช่วยให้คุณกลับ
มามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าการออกกำลังกายช่วย
สร้างเซลล์ในส่วนของสมองที่มีชื่อว่าDentate Gyrusซึ่งเป็นพื้น
ที่ที่เชื่อมโยงกับส่วนhippocampus ที่เกี่ยวกับการสร้างความทรงจำ เซลล์สมองในส่วนนี้จะค่อย ๆ ว่างเปล่าไปเมื่อเราเกิดอาการเครียด

5. ช่วยพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานของสมอง ฟังก์ชั่นการทำงาน
ของสมอง หมายถึงความสามารถในกระบวนการคิด เช่น สามารถที่จะ
จดจ่ออยู่กับการทำงานที่ซับซ้อน สามารถจัดการคิดอย่างเป็นนาม
ธรรม และวางแผนเพื่อเหตุการณ์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ ยังรวมไป
ถึงการทำงานของหน่วยความจำ เช่น ความสามารถในการจดจำหมาย
เลขโทรศัพท์ในหัวในระหว่างที่คุณกำลังกดโทรศัพท์ 

เมื่อนักวิจัยได้ค้นพบว่า ผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 55-80 ปีซึ่งออกกำลัง
กาย
เป็นประจำ มีฟังก์ชั่นการทำงานของสมองในด้านกระบวนการคิดดี
กว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายถึง 4 เท่าผลนี้มีมากขึ้นในคนที่ออกกำลัง
กาย
ประมาณ 30-45 นาที ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน แต่
ผลดีเหล่านี้ แทบจะไม่มีผลอะไรกับคนที่ออกกำลังกายเพียง4สัปดาห์

6. ช่วยสร้างเพิ่มความไวต่อการรับสารอินซูลินในร่างกาย
ร่างกายของคนเราจะเปลี่ยนอาหารให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานสำคัญของร่างกาย รวมทั้งสมองด้วยการที่จะทำให้กลูโคส
แทรกซึมเข้าไปในเซลล์ได้ กลูโคสต้องมีสารอินซูลินเป็นตัวช่วย แตร่างกายบางคนมีปฏิกิริยาต่อต้านอินซูลิน การที่ร่างกายต่อต้านอินซูลิน
ก็ส่งผลทำใหเซลล์สมองเต็มไปด้วยกลูโคส และจะส่งผลต่อระบบ
ความจำแลการคิด

การออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายต่อ
ต้านสารอินซูลิน ยิ่งความไวในการรับสารอินซูลินมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะ
ช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงสภาพมากขึ้นเท่านั้น


ข้อมูลอ้างอิงจาก สสส.
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ

110912

 

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 
สุขภาพดี
อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+
ควบคุมความดัน+รักษาการนอนกรน
+
นมกับโรคภูมิแพ
+
ข้อเข่าเสื่อม
+10 วิธีฝึกสมอง


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+ป.ย.น้ำสับปะรด
+
น้ำมะเขือเทศ
+ยิ่งกินยิ่งเครียด
+อาหารลดร้อน
+กินแป้งไร้ีพุงยังไง
+ข้าวเหนียว
+ป.ย.น้ำมันปลา

สุขภาพอาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก

+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่นสุขภาพผู้สูงอายุ

+อาหารผู้สูงอาย
+
อาชีพผู้สูงอายุ
+อัลไซเมอร์
+ผู้หญิงวัยทอง 
+ผู้ชายวัยทอง 
อ่านบทความอื่น