หน้าต่างสุขภาพ 

Custom Search

 

Idocs Guide to HTMLControl your Emotion

ประโยชน์ที่สมองได้รับจากการออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย เปรียบเสมือนยารักษาโรค และเป็นประโยชน์ต่อสมอง อย่างมากมาย เราจึงควร
ออกกำลงกายเป็นประจำทุกวัน เพื่อบำรุงสมองของเราให้เติบโต และยังช่วยลดความเครียดซึ่งเป็น
เรื่องดีสำหรับสมอง ประโยชน์ที่สมองได้รับจากการออกกำลังกาย มีหลายประการดังนี้ คือ

ประโยชน์ที่สมองได้รับจากการออกกำลังกาย


1. ช่วยให้สมองเจริญเติบโตอายุมากขึ้นเท่าไหร่ การเกิดของเซลล์สมองก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น และ
เนื้อเยื่อในสมองของเราก็จะค่อย ๆ หดตัวลง การออกกำลังกายจะช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีจากการ
ศึกษาผลการสแกนสมองของคนอายุ 60-79 ปี ที่มีสุขภาพดี ได้เเสดงให้เห็นว่า สมองของพวก
เขามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นภายใน 6 เดือน หลังจากที่ออกกำลังกายเเบบเต้นแอโรบิก

Sticker line

นอกจากนี้ นักวิจัยได้สรุปว่า การที่ระบบกล้ามเนื้อหัวใจสามารถทำงานได้ดีขึ้นนั้น เป็นผลมาจาก
การออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือการออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหว มีผลทำใหสมองไม่
เสื่อมไปตามอายุ

การออกกำลังกายเเบบเคลื่อนไหว
เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจจะช่วยทำให้เลือดไหลไปหล่อ
เลี้ยงสมองได้มากขึ้น ซึ่งช่วยส่งออกซิเจนที่จำเป็นไปให้สมองได้มากขึ้นอีกด้วย(สมองใช้ออกซิเจน
กว่า 20%ของออกซิเจนทั้งหมดที่มีในร่างกาย)

ประโยชน์ที่สมองได้รับจากการออกกำลังกาย

 2. ช่วยให้สมองสร้างฮอร์โมนได้มากขึ้น การออกกำลังกายก็เหมือนกับการที่เราเอาสาร
อาหารที่จำเป็นไปใส่ไว้ในพืช ซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตรวดเร็วเเละอุดมสมบูรณ์ นักเคมีรับรู้ว่า
การที่สมองได้รับสารที่มีส่วนช่วยบำรุงสมอง หรือ ที่เรียกว่า BDNF จะช่วยกระตุ้นการเจริญ
เติบโตของสมองและเพิ่มจำนวนเซลล์สมอง

โดยเฉพาะกับสมองส่วนฮิปโปเเคมปัสซึ่งเป็นหน่วยความจำของสมอง และสมองส่วนนี้จะเสื่อม
ตัวลงได้ง่ายเมื่ออายุมากขึ้น ยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไหร่ ร่างกายก็ยิ่งหลั่งสารบำรุงสมองมาก
ขึ้นเท่านั้น

3. การออกกำลังกายช่วยลดความหดหู่และอาการวิตกกังวลความโศกเศร้าหดหู่ จะส่งผล
ให้ความสามารถในการประมวลผลของสมองทำงานได้ช้าลง และทำให้เราไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อ
และตัดสินใจอะไรได้ และอาจเกิดปัญหาในเรื่องความจำ เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

การออกกำลังกาย
จะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นการผลิตสารเซโรโธนิน และสาร
โดพามีน ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่สมองหลั่งออกมาเมื่อกำลังมีความสุข นอกจากนี้ การออก
กำลังกาย
ยังช่วยเพิ่มระดับของสารเอ็นโดรฟิน ซึ่งเป็นสารแห่งความสุขอีกด้วย

4. ช่วยลดผลจากความเครียด ถ้าฮอร์โมน BDNF จะช่วยให้สมองของคุณดูอ่อนกว่าวัย
ก็มีสารคอร์ติซอล ที่จะทำให้สมองของคุณแก่ตัวลงเช่นกัน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเเห่งความเครียดการ
ทำอะไรช้าๆ การที่มีความคิดกระจัดกระจาย และอาการขี้หลงขี้ลืม ล้วนแล้วแต่เกิดจากความ
เครียดมากกว่าที่เราจะคาดคิดได้

การออกกำลังกายจะช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอล และช่วยให้คุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอก
จากนี้ ยังเชื่อกันว่าการออกกำลังกายช่วยสร้างเซลล์ในส่วนของสมองที่มีชื่อว่าDentate
Gyrusซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับส่วนhippocampus ที่เกี่ยวกับการสร้างความทรงจำ เซลล์
สมอง
ในส่วนนี้จะค่อย ๆ ว่างเปล่าไปเมื่อเราเกิดอาการเครียด

5. ช่วยพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานของสมอง ฟังก์ชั่นการทำงานของสมอง หมายถึงความ
สามารถในกระบวนการคิด เช่น สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับการทำงานที่ซับซ้อน สามารถจัดการคิด
อย่างเป็นนามธรรม และวางแผนเพื่อเหตุการณ์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการทำงานของ
หน่วยความจำ เช่น ความสามารถในการจดจำหมายเลขโทรศัพท์ในหัวในระหว่างที่คุณกำลังกด
โทรศัพท์ 

เมื่อนักวิจัยได้ค้นพบว่า ผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 55-80 ปีซึ่งออกกำลังกายเป็นประจำ มีฟังก์ชั่น
การทำงานของสมองในด้านกระบวนการคิดดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายถึง 4เท่าผลนี้มีมากขึ้น
ในคนที่ออกกำลังกาย ประมาณ 30-45 นาที ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน แต่ผลดี
เหล่านี้ แทบจะไม่มีผลอะไรกับคนที่ออกกำลังกายเพียง4สัปดาห์

6. ช่วยสร้างเพิ่มความไวต่อการรับสารอินซูลินในร่างกายร่างกายของคนเราจะเปลี่ยนอาหาร
ให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกาย รวมทั้งสมองด้วยการที่จะทำให้กลูโคส
แทรกซึมเข้าไปในเซลล์ได้ กลูโคสต้องมีสารอินซูลินเป็นตัวช่วย แตร่างกายบางคนมีปฏิกิริยาต่อต้าน
อินซูลิน การที่ร่างกายต่อต้านอินซูลินก็ส่งผลทำใหเซลล์สมองเต็มไปด้วยกลูโคส และจะส่งผลต่อระบบ
ความจำแลการคิด

การออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายต่อต้านสารอินซูลิน ยิ่งความไวในการ
รับสารอินซูลินมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงสภาพมากขึ้นเท่านั้น


ข้อมูลอ้างอิงจาก สสส.
110912สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพเด็ก สุขภาพวัยรุ่น ผู้สูงอายุ การรักษาโรค
ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ผิว ดวงตา ผม ทำงาน การนอน พระพุทธศาสนา
สมุนไพร อาหารสุขภาพ บทความสุขภาพ


Copyright2010©remahealth.com All rights reserved by RMWD