Custom Search


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข

ไข่มีคุณค่าทางอาหารมาก นำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง ทั้งคาวหวานยังกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงควรรู้เรื่อง
ราวเกี่ยวกับไข่เพื่อเป็นข้อมูลในการกินไข่ให้อร่อยและได้ประโยชน์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข่

1. กินพอประมาณ คนที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีความเสี่ยงต่อโรคสูง กินไข่ได้วันละ 1 ฟอง คนที่มีโรค
ประจำตัว หรือมีความเสี่ยงต่อโรคสูง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน เป็นโรคโคเลสเตอรอลสูง ฯลฯ ควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อน
กินไข


 2. ซื้อไข่ ให้หมุนไข่ดูรอบๆ อย่าซื้อไข่ที่มีรูทะลุหรือรอยแตก
       
 3. เก็บไข่ในตู้เย็นจะเก็บไข่ได้นานขึ้น ส่วนประตูตู้เย็นมักจะเย็นน้อยกว่าส่วนกลางตู้เย็น จึงควรแบ่งเก็บไว้ในส่วน
กลางตู้เย็น
       
4. ล้างไข่ให้สะอาด  ควรล้างไข่ให้สะอาดก่อนนำมาประกอบอาหาร เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคท้องเสียติดไปกับเปลือก
ไข่ได้ จากสถิติของสหรัฐอเมริกาพบว่า โอกาสพบเชื้อท้องเสีย (salmonella) ในไข่มีประมาณ
1 ใน 30,000 ฟอง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข่


 5. กินไข่สุก อย่ากินไข่ดิบ ไข่ดิบ เช่น ไข่ลวก ฯลฯ มีโปรตีน (avidin) ที่จับวิตามิน B ที่ชื่อ ไบโอทิน (biotin)
ทำให้การดูดซึมลดลง ส่งผลทำให้ร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้ จนอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ และควรหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด
ที่อาจมีไข่ดิบผสมอยู่ เช่น ไอศกรีมทำเอง (home-made คือ ทำที่บ้าน นอกโรงงาน) น้ำสลัดซีซาร์ ฯลฯ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข่
นอกจากนั้น เวลาทำขนมหรือคุกกี้ใส่ไข่ดิบ ไม่ควรชิมในช่วงที่ขนมหรือคุกกี้ยังไม่สุก
       
 ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และอาจารย์กฤษฎี โพธิทัต นักกำหนดอาหาร
25414


ดอกอัญชันใส่ไข่ VS ฟักทองผัดไข่


ข่ดิบบำรุงร่างกายจริงหรือ กินไข่แค่ไหนถึงจะพอดี
บทความอื่นที่เกี่ยวกับไข่
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ