Custom Search


มันเทศ มากคุณค่าโภชนาการสูง

มันเทศ มากคุณค่า โภชนาการสูงกว่าข้าวใช้เป็นแหล่งอาหารสำรองยามประเทศขาดแคลน
ได้ มีไฟเบอร์กินแล้วอิ่มท้อง มันเทศสีส้มมีเบตาแคโรทีนใกล้เคียงแครอท สีม่วงมีสารต้านอนุ
มูลอิสระดีกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี

มันเทศ มากคุณค่าโภชนาการสูง

ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการ
วิจัยพบว่า ประเทศไทยมีสายพันธุ์มันเทศที่หลากหลาย ทั้งพันธุ์ดั้งเดิม ลูกผสม และพันธุ์จากต่างประเทศ
มีมากกว่า 400 สายพันธุ์ แบ่งเป็นสีขาว เหลือง ส้ม และ ม่วง

หากประเทศเกิดภาวะวิกฤต มันเทศสามารถเป็นแหล่งสำรองอาหารได้ เพราะเป็นอาหารที่อิ่มท้อง มีการคิด
ค้นอาหารที่ทำจากมันเทศกว่า 30 เมนู ไม่เพียงอาหารหวานเท่านั้น ยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารคาว
ได้ด้วย เช่น ทอดมัน ห่อหมก ซึ่งจะนิยมนำมันเทศสีขาวมาทำ เพราะสีอื่นมีสีสันในตัวเองอยู่แล้ว การนำ
สีขาวมาทำจะทำให้ไม่ไปแย่งความโดดเด่นจากสีของอาหารตามปกติ และได้คุณค่าทางโภชนาการด้วย"
ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ กล่าว

sweet sticker lineผศ.ดร.เอกราช เกตวัลย์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการนำมันเทศ
สีส้ม เหลือง ขาวและ ม่วง ไปวิเคราะห์โภชนาการทางอาหารพบว่าใน 1 หัว มีคาร์โบไฮเดรต ถึง 30 - 40
กรัม และมีโปรตีน 45 กรัม

มันเทศ มากคุณค่าโภชนาการสูง

ซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวเล็กน้อย ทั้งนี้ ครึ่งหนึ่งเป็นไฟเบอร์ ทำให้กินแล้วอิ่มท้อง พอท้องอิ่มก็
ไม่ต้องกินอย่างอื่นเพิ่มจึงควบคุมอาหารได้ สามารถกินได้มากกว่า 1 หัว โดยไม่เป็นอันตราย เพราะร่างกาย
จะมีความสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้

มันเทศ มากคุณค่าโภชนาการสูง

มันเทศสีส้ม
เมื่อแยกคุณค่าทางโภชนาการตามสีของมันเทศ พบว่า สีส้ม เป็นสีที่สร้างโดยธรรมชาติมีสาร
ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมีเบตาแคโรทีน ใกล้เคียงกับแครอท และมีสารต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง
อีกทั้งมีสารตั้งต้นวิตามินเอ เมื่อกินเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ ช่วยป้องกันโรคตาบอดในเวลากลาง
คืน เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งมันเทศสีเหลืองก็มีคุณสมบัติเช่นนี้แต่จะน้อยกว่าสีส้ม

มันเทศสีม่วง มีสารต้านอนุมูลอิสระดีกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี หากจะหาอาหารเสริมตระกูลเบอร์รี่ สามารถกิ
นมันเทศก็ได้เหมือนกัน ทั้งนี้ ยังลดอาการโรคหัวใจ หลอดเลือด ลดการเกิดอาการลิ่มเลือดในรายที่เป็นโรคหัว
ใจตีบ เส้นเลือดหัวใจอุดตัน จากเลือดแข็งตัว คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ไม่ต้องหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แถม
ราคาสบายกระเป๋า เรียกว่า มันเทศของเรารูปไม่สวย แต่จูบหอม" ผศ.ดร.เอกราช กล่าว

ข้อมูลจาก สสส.
9117
FoodHealth ผักและผลไม้
มัลเบอร่ อินทผลัม เกาลัด องุ่น แอปเปิ้ล
บทความสุขภาพ สมุนไพร