Custom Search


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร

การให้ธรรมเป็นทานคือการให้อันยอด เพราะเป็นการช่วย หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทาง
แก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักเห็นรูปได้ ใครมีส่วนร่วมในการส่ง
เสริม ศรัทฑา ศีล จาคะ และปัญญา ในจิตใจของเพื่อนมนุษย์ย่อมได้บุญอย่างยิ่ง

ข้อคิด คำคม พระชยสาโร

ภาระกับหน้าที่ไม่เหมือนกัน ทุกคนต้องมีหน้าที่ แต่ไม่มีใครต้องมีภาระ ความรู้สึกมีภาระมาจากความคิด
เศร้าหมองต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหน้าที่ สิ่งท้าทายนักปฏิบัติธรรมจึงอยู่ที่การทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่รู้สึกว่า
เป็นภาระ


พระพุทธองค์ไม่สอนให้ปล่อยตัวการกระทำที่ควรเอาใจใส่ พระองค์ให้ปล่อยวางอารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่ของเรา
เป็นภาระต่างหากสิ่งที่หนักที่สุดที่คนเราชอบแบกเป็นประจำจนเหน็ดเหนื่อยคือความยึดมั่นถือมั่นว่า เรา ว่า ของเรา
ภาระปกป้องภาพลักษณ์ของเรา ศักดิ์ศรีของเรา ผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา หนักจริงๆ การทำงานเพื่องานงาม
การทำหน้าที่ด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ ความอดทน และด้วยสติ ด้วยปัญญา อย่างนี้อาจจะลำบากอยู่บ้าง แต่ภาย
ในรู้สึกเบาสบายที่สุด

Sweet Sticker line

การศึกษาที่ดี การครองเรือนที่ดี การทำงานก็ดี การปฎิบัตืธรรมก็ดี ขาดความอดทนอย่างเดียว ก็ไม่สำเร็จ
เมืองนอกมีการวิจัยความสำคัญของ i.q. ในระยะยาวของชีวิตหลายครั้งแล้ว ผลการวิจัยคือ i.q. ไม่ใช่ตัวกำหนดความ
สำเร็จเลย เด็กมี i.q. สูงจะประสบความสำเร็จในอนาคตไม่แน่ไม่นอน สิ่งที่รับประกันความสำเร็จในระยะยาวในทุกๆด้าน
คือขันติ ความอดทน


ข้อคิด คำคม พระชยสาโร

เมตตา
เมตตาลูกหมาลูกแมว ใครจะไม่เมตตา เมตตาสัตว์ที่ไม่น่ารักเหมือนสัตว์ที่น่ารัก นั่นคือ เมตตา

ว่างจากธุระภายนอกเวลาไหนฝึกตัวเองให้รู้จักกลับมาอยู่กับกายกับใจของตน
แม้แต่ในชีวิตยุ่งๆของผู้ครองเรือน ยังมีช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันที่ไม่ต้องยุ่งก็ได้ นักปฏิบัติจึงต้องฉวยโอกาสตั้ง
สติขึ้นมาใหม่ในเวลาเหล่านั้น เพื่อตัดกระแสความเครียดที่ครอบงำใจได้ง่ายช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดคือตอนที่
ไม่จำเป็นต้องพูดกับใครหรือใช้ความคิดอะไร เช่น ตอนแปรงฟัน ตอนอาบนำ้ ตอนใช้ห้องนำ้ตอนขึ้นหรือ
ลงบันได ตอนคอยรถเมล์รถไฟหรือรถไฟฟ้า ตอนรอลิฟท์ ตอนยืนอยู่ในลิฟท์ ฯลฯ

ว่างจากธุระภายนอกเวลาไหนฝึกตัวเองให้รู้จักกลับมาอยู่กับกายกับใจของตน ไม่ต้องนานหรอก พอตั้งสติได้
ที่สำคัญคือมีเสียงโทรศัพท์เรียก หรือไลน์เข้ามา อย่ารีบรับรีบดู หายใจเข้าหายใจออกสักสามครั้งก่อนจึงค่อยรับ

ข้อคิดคำคมพระชยสาโร
https://www.jayasaro.panyaprateep.org/


บทความพระพุทธศาสนา ข้อคิดคำคมพระชยสาโร2 ข้อคิด คำคม พระชยสาโร3
5718
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ