สุขภาพ
ดื่มนมทำให้เกิดมะเร็ง
หรือไม่

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพคิดบวก ว.วชิรเมธี
อาหารสุขภาพวิธีลดมันบนใบหน้า
อาหารเสริมกินจืดยืดชีวิต
สมุนไพรกรดไหลย้อน


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+กล้วยหอม

+มะขาม
  สุขภาพ
สุขภาพดีบทความสุขภาพ
ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+ Article Health
หนังสือสุขภาพ
+The Books 

+แคลเซียมในนม
ช่วยลดน้ำหนัก

+นมกับโรคภูมิแพ้


บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีดี
Custom Search

ดื่มนมทำให้เกิดมะเร็งหรือไม่


ดื่มนมทำให้เกิดมะเร็งหรือไม่ เป็นข้อสงสัยของคนบางกลุ่ม การดื่มนม
มีประโยชนหรือมีโทษ การดื่มนมเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคร้ายหรือเปล่า
โดยเฉพาะโรคมะเร็ง
มีการกล่าวอ้างว่า การดื่มนมทำให้เกิดมะเร็งในกลุ่มคนแถบตะวันตกเช่น
มะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจากมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งทำการศึกษาพบว่าผู้ป่วย
มะเร็งต่อมลูกหมากมีความสัมพันธ์กับการดื่มนม 


อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยมะเร็งมีการกินอาหารที่มีไขมัน
ปริมาณสูงรวมถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆที่ติดมัน และตอนท้ายของราย
งานนี้ยังสรุปอีกด้วยว่า ไม่ยืนยันว่าดื่มนมทำให้เกิดมะเร็งต่อผู้บริโภค

จากนั้นมีงานวิจัยใหม่ออกมาหลายฉบับ ได้ข้อสรุปคือปัจจุบันยังไม่มีหลัก
ฐานยืนยัน ทั้งงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยา และงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ
ว่าการดื่มนมเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ หากแต่ในทาง
ตรงกันข้ามพบว่านมมีผลต่อการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
โดยสารอาหารในการป้องกันคือ แคลเซียม 

นอกจากนี้ เคซีน (casein) เวย์โปรตีน (whey) และโบไวน์ แล็กโท
เฟอร์ริน
(bovine lactoferrin) ก็มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็ง โดยโบไวน์
แล็กโทเฟอร์รินมีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน(Natural killer cell)
ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบ
Apoptosis ในเซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งลำไส้ และเซลล์มะเร็ง
กระเพาะอาหาร โดยแล็กโทเฟอร์รินสามารถควบคุมการแสดงออกของ
ยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญ เติบโตของเซลล์มะเร็งได้ มีรายงานวิจัย
เพิ่มเติมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นว่า แล็กโทเฟอร์ริน
นั้นสามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ Caspase-1 และ สาร IL-18
หรือ interleukin-18 ส่งผลสำคัญในการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง และ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
นอกจากนี้ มีรายงานวิจัยพบว่าการใส่นมลงไปในชา สามารถช่วยเพิ่มฤทธิ์
ยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านมในหนูทดลองได้
นมกับโรคภูมิแพ้
ขอบคุณข้อมูลจาก หมอชาวบ้าน
post 9 Sep 2013
    

บทความสุขภาพ
 สมุนไพร อาหารสุขภาพ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
- โรคเบาหวาน
- โรคภูมแพ้
- โรคมะเร็ง
- โรคหัวใจ
- โรคไต


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+ แอปเปิ้ลบำรุง
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ 
+กล้วยน้ำหว้าโรยงา

สุขภาพ

อาหารสุขภาพLINK WEB
+ สาธารณสุข
+ สสส

+ดื่มนมลดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

+ วิธีดื่มนมให้ถูกวิธี