สุขภาพ

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีบำรุงรักษาผม
ดูแลสุขภาพดื่มเหล้าเสี่ยง
อาหารสุขภาพข้อดีการดื่มกาแฟ
อาหารเสริมการไม่กินเนื้อสัตว์
สมุนไพรกินจืดยืดชีวิต


สมุนไพรไทยสมุนไพร
+กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
ตะไคร
+มะขาม
สุขภาพ
สุขภาพดีบทความสุขภาพ
ลดกินแป้ง ลดสิว
+ กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+ Article Health
หนังสือสุขภาพ
+RemaBooks 

สุขภาพ


สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

5 ขั้นตอนการดูแลสุขภาพ

ขันตอนที่ 1 การดื่มน้ำ
จากรายงานผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 90% ของประชากร
โลกขาดน้ำ หรือดื่มน้ำไม่เพียง ร่างกายต้องการน้ำเพื่อให้การทำงาน
ภายในร่างกายเป็นปกติ เมื่อร่างกายขาดน้ำ อวัยวะต่างๆจะได้รับผล
กระทบและนำไป สู่้ภาวะความผิดปกติต่างๆตามมา


น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทึ่สุดที่ร่างกายต้องการ เพื่อให้สามารถ
ทำงานได้ตามปกติ น้ำมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเผาผลาญการ
ย่อยอาหาร การเจริญเติบโตทุกส่วน และทุกระบบในร่างกายล้วน
ต้องการน้ำ ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 3.7 ลิตร/วัน สำหรับท่านชาย และ
2.7 ลิตร/ วัน สำหรับท่านหญิง

ขั้นตอนที่ 2 การเดิน (Walk)
การเดินเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทุกคน การเดินไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดๆ
แต่ต้องใช้ระยะเวลาให้เหมาะกับร่างกายของแต่ละคน จากผลการวิจัย
ยังบ่งชี้ว่า การเดินเป็นประจำทุกวันให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากกว่า
การวิ่งเร็ว การเคลื่อนไหวจากการเดินนั้น ไม่ทำลายข้อต่อและกระดูก
ช่วยในการสูดฉีดโลหิตได้ดีขึ้น คลายเครียด อวัยวะต่างๆทำงานได้ตาม
ปกติ การเดินช่วยให้ร่างกายหลั่งสารแอนโดรฟิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำ
ให้เรารู้มีความสุข แพทย์ส่วนใหญ่แนะนำคนไข้ให้เดินเป็นประจำทุกๆวัน
เพื่อกำจัดภาวะหดหู่ เศร้าใจ ซึ่งเป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 3 การล้างสารพิษ(Cleanse)
การที่ร่างกายสามารถกำจัดสารพิษและของเสียที่สะสมภายในร่างกาย
ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำ
สารอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที แม้ว่าคุณจะพยายามรับประ
ทานอาหารที่มีคณค่าเพียงใด หากร่างกายยังมีสารพิษ หรือของเสีย
สะสมอยู่ โดยเฉพาะในทางเดินอาหารแล้ว การดูดซึม สารอาหาร
ที่มีคุณค่าเหล่านั้น จะถูกขัดขวาง ทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ไม่เต็ม
ที่ และร่างกายจะดูดของเสียสะสมเหล่านั้นไปแทนที่ ทำให้ร่างกาย
ไม่ปกติ และเกิดโรคภัยไข้เจบได้

ขั้นตอนที่ 4 การเติมสารอาหารที่ร่างกายต้องการ(Nourich)
ร่างกายต้องการสารอาหารที่มึคุณค่า วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้รับสารอาหาร
สำคัญที่ร่างกายต้องการ อย่างเช่นอาหาร 5 หมู่ ควรรับประทานในสัด
ส่วนที่เหมาะสม และ ควรรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลายและควรมี
ปริมาณมากพอ ซึ่งในผักผลไม้นั้นเป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุใยอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากมะเร็ง หลอด
เลือดอุดตัน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน(Target)
หลังจากที่คุณเริ่มต้นโปรแกรมสุขภาพเพื่อคุณภาชีีวิตที่ดีขึ้นด้วยการ
ดื่มน้ำ การเดิน การล้างสารพิษ และการเติมสารอาหารที่ร่างกายต้อง
การแล้ว ขั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มใส่ใจกับปัญหาสุขภาพ
ของตัวคุณเอง การดูแลรักษาตัวเองให้ดีเป็นเป้าหมายสำคัญของเรา
ควบคุมร่างกายและิจิตใจ เพื่อให้เกิดแนวทางดูแลสุขภาพที่เป็นธรรม
ชาติและสมดุลมากที่สุด

ข้อมูลจาก Unicity

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ


สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+
วิธีควบคุมความดัน+รักษาการนอนกรน
+
นมกับโรคภูมิแพ
+
ข้อเข่าเสื่อม
+10 วิธีฝึกสมอง

สุขภาพ
อาหารสุขภาพ อาหารสุขภาพ
+ อาหารบำรุงตา
+ อาหารสมอง
+ พะโล้แก้หวัด
+ จิงจูฉ่ายต้มหมู
+ ดื่มน้ำสะอาด