บทความสุขภาพ

+ดื่มกาแฟลดมะเร็ง
+ถั่วงอกชะลอแ่ก่
+ Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books 

remahealth
บทความสุขภาพ

สุขภาพดี5ขั้ันตอนสุขภาพ
ดูแลสุขภาพพิชิตความเครียด
อาหารสุขภาพวิธีขจัดเซลลูไลท์
อาหารเสริมการกินวิตามิน
สมุนไพรสูตรLowแคลอรี่

remahealth
สุขภาพดีสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร
+
กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขามสุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

อัลไซเมอร์
 


เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ อัลไซเมอร์เป็นอาการเสื่อมทางสมองรักษา
ไม่หาย แต่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นได้ อัลไซเมอร์ เป็นความบก
พร่องด้านความจำ ร่วมกับการสูญเสียความสามารถทางสมองด้านอื่นๆอย่าง
เช่น ความคิดการคำนวณความเข้าใจในเรื่องของเหตุผล การตัดสินใจ การ
คิดวิเคราะห์ หรือความสามารถทางด้านภาษา

อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร
อย่างเช่น ย้ำคิดย้ำทำถามซ้ำซาก เนื่องจากจำไม่ได้ว่าทำหรือถามไปแล้ว
ทำสิ่งง่ายๆ ที่เคยทำไม่ได้ เช่น ใช้กรรไกรตัดเล็บไม่ได้ เปิดกระป๋องไม่เป็น
ติดกระดุมเสื้อไม่ได้ มีอาการซึมเศร้า หงุดหงิดก้าวร้าวอาการของโรคอัลไซ
เมอร์
จะคล้ายกับอาการหลงลืมตามปกติในผู้สูงอายุ และโรคทางจิตเวช ให้
สังเกตว่า หากเป็นอาการหลงลืมตามปกติ

อัลไซเมอร์จะมีอาการความจำเสื่อม บุคลิกภาพถดถอย ความสามารถด้าน
อื่นๆ เสื่อมลงก่อน แล้วจึงค่อยมีอาการทางจิต แต่ถ้าเป็นโรคทางจิตเวช จะ
มีอาการของประสาทหลอน หูแว่ว มาก่อน

อาการอัลไซเมอร์ หากมีอาการมากจนเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตประจำ
วันหรือมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ควรพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทางระบบ
ประสาท เพื่อตรวจวินิจฉัย

อัลไซเมอร์ เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มักเป็นกับคน
อายุ 55-60 ปีขึ้นไป และยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสเป็นโรคก็ยิ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับต้นทุนเดิมของแต่ละคน หากเป็นคนที่ต้องใช้ความคิดการตัดสินใจอยู่
เสมอ เมื่อสมองเสื่อมถอยไปบ้าง ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ใน
สังคมได้ หรือคนที่เกษียณแล้ว ถ้าใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ สมองจะถดถอยลง
อย่างรวดเร็ว แต่ถ้ายังทำงานอุทิศตนให้สังคม ศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อ คิด
วิเคราะห์ให้ความเห็น แม้จะมีสมองบางส่วนที่เสียไปตลอดเวลาตามอายุ
ขัย แต่ส่วนที่ฝึกไว้ก็จะดีขึ้น

การรักษาอาการอัลไซเมอร
การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ แม้จะให้ยาช่วยในด้านความจำ แต่ก็ไม่
ได้ทำให้กลับมาดีเหมือนเดิม เพียงแต่ช่วยให้พอดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วย
ตนเอง ส่วนยาบำรุงสมองราคาแพงที่โฆษณาขายกันอยู่นั้น มักจะมีฤทธิ์
กระตุ้นประสาท ทำให้กระฉับกระเฉงอยู่ชั่วคราวแต่ก็เป็นการดึงพลังสำรอง
มาใช้ ทำให้อ่อนเปลี้ยเพลียแรง จนต้องใช้เวลาพักนานขึ้น จึงไม่แนะนำ

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
1.ให้ความเข้าใจและเห็นใจผู้ป่วย
2.หากผู้ป่วยย้ำถามซ้ำซาก และเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น เช่น
เวลานัดหมาย อาจเตือนความจำ โดยเขียนไว้บนกระดานให้
ผู้ป่วยอ่าน
3.ผู้ป่วยอาจจะทำกิจวัตรประจำวันได้ช้า เพราะจำวิธีทำไม่ได้
ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ และแนะนำให้ทีละขั้นตอน จากนั้นให้
ผู้ป่วยค่อยๆ ทำเองให้มากที่สุด แทนที่จะรีบทำให้ เพื่อให้เขายัง
มีโอกาสได้ฝึกทำจะได้ไม่ลืมไปหมด
4.พาเข้าสังคมบ้าง เพื่อฝึกให้ทักษะในการเข้าสังคมให้ยังคงอยู่บ้าง
5.หากในกรณีที่ผู้ป่วยชอบออกนอกบ้าน แล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้
ให้ผู้ป่วยพกนามบัตร เบอร์โทร.ติดต่อ แต่ทางที่ดีควรมีผู้ดูแลไปด้วย
6.จัดบริเวณบ้านให้ปลอดภัย

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ

ในหลวง
ขอจงทรงพระเจริญ
โครงการพระราชดำริ

หน้าต่างสุขภาพ

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+
วิธีควบคุมความดัน+รักษาการนอนกรน
+
นมกับโรคภูมิแพ
+
ข้อเข่าเสื่อม
+10 วิธีฝึกสมอง

remahealth
อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+ อาหารบำรุงตา
+ อาหารสมอง
+ พะโล้แก้หวัด
+ จิงจูฉ่ายต้มหมู
+ ดื่มน้ำสะอาด

บทความสุขภาพ
+ขาดธาตุเหล็กจะเป็น อย่างไร
+อาหารทำให้ง่วง เวลาขับรถทางไกล
+ธนบัตรเป็นตัวแพร่
เชื้อโรค

+ช่วงเวลาที่ควรออก
กำลังกาย

+ยิ่งกินกากยิ่งด
+เลือกรองเท้าให้ดี