สุขภาพ

บทความพุทธะ
สุขภาพดีสุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพชีวิตบวก
อาหารสุขภาพธัมมจักกัปป
อาหารเสริมกาลามสูตร
สมุนไพรฝึกสมาธิ

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+ Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร้
+
กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม

 

 

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

การฝึกสมาธิ


สมาธ
ิ คือการทำจิตใจให้ว่างจากสิ่งทั้งปวง ไม่คิดถึงเรื่องใดใด โดย
กำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก การทำสมาธิ เป็น ปัจเจกตัง
ผู้ปฏิบัติเท่านั้น จึงจะเห็น

การทำสมาธิแบบนี้ไม่ได้เน้นการเข้าถึงนิพพาน แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดี
หากต้องการปฏิบัติต่อไปในขั้นสูง หากแต่มีประโยชน์ที่เห็นได้ทันที
ก็ได้จากในชีวิตประจำวัน ทำให้เรามีจิตใจผ่องใส ประกอบกิจการงาน
ได้ราบรื่นและคิดอะไรก็รวดเร็วทะลุปรุโปร่ง เพราะว่าระดับจิตใจได้ถูก
ฝึกมาให้มีความนิ่งดีแล้ว เมื่อมีความนิ่งเป็นสมาธิดีแล้ว ย่อมมีพลัง
แรงกว่าใจที่ไม่มีสมาธิ ดังนี้เมื่อจะคิดทำอะไร ก็จะทำได้ดี และได้เร็ว
กว่าคนปกติ ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกสมาธิมาก่อน วิธีการทำสมาธิที่ได้ผล
และเป็นที่นิยม
วิธีการทำสมาธิที่ได้ผลและเป็นที่นิยม
เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนต่างๆ
การทำสมาธิสามารถทำได้ทุกขณะอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง และนอน
ในอิริยบททั้ง ๔ นี้เมื่อใดที่ใจเป็นสมาธิก็ถือว่าเป็นภาวนามัยกุศล ซึ่งถือเป็นกุศลกรรมสิทธิ์เฉพาะตัว ถือว่าได้บุญด้วยอย่างหนึ่ง

การยืน ทำโดยยืนให้ตรง วางมือขวาทับมือซ้าย คว่ำมือทั้งสอง หลับตาหรือลืมตาสุดแท้แต่จะสะดวกในการทำ แล้วเพ่งไปที่คำว่า
พุทโธ หรือกำหนดลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออก  

การเดิน เรียกว่าเดินจงกรม ให้กำหนดความสั้น ความยาว ของเส้น
ทางที่จะเดินสุดแท้แต่เราเอง ควรจะหาสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
ไม่อึกทึกครึกโครม และไม่มีสิ่งรบกวนจากรอบข้าง ตั้งสมาธิ
การเดินแต่ละก้าวก็ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมว่า พุทโธ โดยเดิน
อย่างสำรวม ช้าๆ ไม่เร่งรีบ กำหนดรู้ในใจ 

การนั่ง คือนั่งให้สบาย แล้วเพ่งเอาจิตไปที่การบริกรรมคำว่า พุทโธ
ท่อง ภาวนาไว้เป็นอารมณ์ให้กำหนดรู้อยู่ในใจ กำหนดลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออก  

การนอน คือให้นอนหงายเอามือวางไว้ข้างลำตัว ตั้งสมาธิ คำว่า พุทโธ
หรือ กำหนดลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออก  

การทำสมาธินั้นมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล แต่สำัคัญมากคือ ต้องทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอ

การเตรียมก่อนนั่งสมาธการเพ่งสมาธิ
บทความพระพุทธศานา

        บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
-
โรคเกาต
-
รักษาการนอนกรน
-
กรดไหลย้อน
-
ติสต์แตกเสี่ยงโรค
-โรคไต

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+เห็ดล้างพิษ
+
ฟักทองผัดไข่
+น้ำมะนาว
+ถั่วเขียวต้ม
+ งาดำ
+สาหร่ายทะเล
+กล้วยหอมงาดำ
+กล้วยน้ำหว้า