สุขภาพ

ชนิดของนมข้นหวาน

บทความสุขภาพ
สุขภาพดีกาลามสูตร
ดูแลสุขภาพการนั่งสมาธิ
อาหารสุขภาพการเพ่งกสิน 
อาหารเสริมการฝึกสมาธิ 
สมุนไพร คิดบวกชีวิตบวก 
อ่านบทความพุทธ


  บทความสุขภาพ
ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+ Article Health
หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

 
สมุนไพรไทยสมุนไพร
+กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม

บทความทั่วไป
+วิธีไล่-ป้องกันมด
+นิทานดินสอยางลบ
+น้ำส้ม-แปรงฟัน
+ReadyFor blind
ไม้มงคลวันเกิด
+หญ้าดอกขาวเลิก
บุหรี่
+
เคล็ดลับเลิกบุหรี่
อ่านบทความอื่นสุขภาพบทความสุขภาพ
ดูแลผิว ดวงตา ผม
+กลิ่นปากทำไงดี
+การบำรุงรักษาผม
+ถนอมดวงตาด้วย
แว่นกันแดด
+
เช็คสภาพผิวหน้า
+ล้างหน้าไม่มีฟองดี

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

ชนิดของนมข้นหวาน


นมข้นหวาน เป็นผลิตภัณฑ์นม (dairy product) ที่ทำให้เข้นข้น (con
centration) ด้วยการระเหยน้ำ (evaporation) ออกบางส่วนแล้วผสมกับ
น้ำตาลทราย (sucrose) ปริมาณน้ำตาลในนมข้นหวานประมาณ 47-56 % เพื่อลดค่า water activity จัดเป็นอาหารกลุ่ม intermediate
moisture food

นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารกเพราะนอกจากมีน้ำตาลมากแล้วจะมีสาร
อาหารโปรตีนและสารอาหารอื่นๆอยู่น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกายทารก

นมข้นหวานแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ
1. นมข้นหวานที่ทำจากนมสด (sweeten condensed whole milk)
2.นมข้นขาดมันเนยหวาน (sweeten condensed skim milk)
3.นมข้นคืนรูปหวาน (recombined sweeten condensed milk)
ทำจากหางนมผงผสมกับน้ำมันเนย
4.นมข้นแปลงไขมันหวาน ทำจากนมผงผสมกับน้ำมันพืช


การผลิตนมข้นหวาน อาจใช้วิธีนำน้ำนมดิบมาระเหยน้ำ (evaporation) ออกไปบางส่วนด้วยเครื่องระเหย (evaporator) หรืออาจใช้ นมผง นม
ผงพร่องมันเนย (skim milk) ผสมน้ำ เติมไขมัน ซึ่งอาจเป็นไขมันนม (milk fat) หรือน้ำมันพืช แล้วนำไปผ่านกระบวนการฮอโมจิไนซ์ (homo
genization) เพื่อให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และปรับมาตรฐาน (standari
zation) ให้มีปริมาณน้ำในผลิตภัณฑ์ตามต้องการจากนั้นจึงบรรจุนมข้น
หวาน
ในกระป๋องโลหะ (can) เคลือบดีบุก (tin plate) หรืออาจบรรจุใน
หลอดบีบเพื่อให้สามารถพกพาไปใช้ในที่ต่างๆ ได้สะดวก

นมข้น ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้
มีกลิ่นตามลักษณะเฉพาะของนมชนิดนั้นต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นก้อน
มีปริมาณน้ำนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของน้ำหนัก และมีไขมัน
นมหรือมันเนย (butter fat) ไม่น้อยกว่าร้อยละ8 ของน้ำหนัก สำหรับนม
ข้นหวาน
มีน้ำนมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ24 ของน้ำหนัก สำหรับนมข้น
ขาดมันเนยหวาน
มีแบคทีเรีย ไม่เกิน 10,000 cfu ในนมข้นหวานและ

นมขาดมันเนยหวาน
จำนวน1 กรัมตรวจไม่พบแบคทีเรีย จำนวนโคลิฟอร์ม (coliform) ในนมข้นหวานและนมข้นขาดมันเนยหวาน0.1 กรัมมียีสต์และ
รารวมกันได้ไม่เกิน10cfuในนมข้นหวานและนมข้นขาดมันเนยหวาน
จำนวน1 กรัมไม่มีวัตถุกันเสีย(preservative)ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด
โรค (pathogen)ไม่มีสารพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคมีวิตามินเอ (vitamin A) ในปริมาณไม่น้อยกว่า330 ไมโครกรัมเรตินอลต่อนมข้นหวาน 100 กรัม

ข้อมูลจาก
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2540.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 149 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนด
นมโคเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานและวิธี
การผลิต
foodnetworksolution
post 5 April 2015
วิธีทำนมข้นหวาน

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ 

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+วิธีคุมความดัน
+
5 อาการดวงตา
+
กินเร็วเสี่ยง
+
ข้อเข่าเสื่อม
+โรคไต
บทความรักษาโรค


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+ฟักข้าวมีประโยชน
+น้ำมันรำข้าว
+อาหารล้างพิษ 
+Tiramisu
+คลอโรฟิลล
+Strawberry
+
ไขมันทรานส์
+อะโวคาโด อาหารสุขภาพ 

สุขภาพ

อาหารสุขภาพบทควาลดน้ำหนัก
+แอโรบิก
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบสวยได้
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น 

บทความผู้สูงอายุ 
+การรับกลิ่นทำนาย
+
กินจืดยืดชีวิต
+อัลไซเมอร์
+ผู้หญิงวัยทอง 
+ตากแดด30นาที 
อ่านบทความผู้สูงอายุ