สุขภาพ

บทความพุทธะ
สุขภาพดีพระพุทธเจ้า
ดูแลสุขภาพชีวิตบวก
อาหารสุขภาพธัมมจักกัปป
อาหารเสริมกาลามสูตร
สมุนไพรฝึกสมาธิ

  

บทความสุขภาพ
+ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

สมุนไพรไทยสมุนไพร
+มะตูม
+
กระเทียม
+
ขมิ้นชัน
+
ขิง
+ตำลึง
+ตะไคร้
+
กล้วยหอม
+
อินทผลัม 
+
เกาลัด
+
กระวาน
+มะขาม

สุขภาพดีบทความสุขภาพ
+ผลไม้น้ำตาลสูง
+น้ำส้ม-แปรงฟัน
+อาหารลดมะเร็ง
+ป.ย.เปลือกไข่ 
+
เปลือกส้มมีปย.
อ่านบทความอื่น

 

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

ทุกปัญหามีทางออก

 

ทุกปัญหามีทางออก ขอให้ท่านตั้งสติ เมื่อเกิดปัญหาให้ทำ 3 ขั้น
ตอนง่ายๆ ถ้าฝึกทำบ่อยๆจนชำนาญจักดียิ่ง
ขั้นที่ 1 กำหนดสติ ตั้งสติ คือรู้ตัวว่าจิตใจของเราำกำลังทุกข์ ได้แก่
หงุดหงิด วิตก ตกใจ กลัว กระวนกระวาย รำคาญ ร้อนรุ่ม ประหม่า
ฟุ้งซ่าน เป็นต้น

รู้ตัวว่าตนเองอยู่ในสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ ปัญหาใดๆ และสติ คือ
นึกขึ้นได้ว่า เราต้อตั้งต้น 2 ส. คือ สงบ และ สว่าง

ขั้นที่ 2 ก่อสมาธิ (สงบ) รีบหยุดความทุกข์ อย่าเพิ่งผลีผลามลน
ลาน อย่าแก้ปัญหาด้วยอรมณ์ จงหยุดกิเลส ทำใจให้สงบด้วยการดู
ลมหายใจเข้า-ออกของตนเอง จากนั้นตั้งจิตเ็ป็นสมาธิ คือรวมจิต
ให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ห่วงสิ่งใด คอยตัดทิ้งในสิ่งที่คิดทั้งหลายมีสต
ให้นึกแต่คำสั้นๆสองพยางค์ว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ นาน 30 นาที
(ตามแต่โอกาสและความขำนาญ)

ขั้นที่ 3 เกิดปัญญา (สว่าง) เป็นผลจากขั้นที่ 2 คือเกิดความสว่าง
ว่าง โล่งอก โล่งใจ ทำให้สมองปลอดโปร่ง คิดอะไรก็คิดได้ง่ายไม่
ติดขัด ผลจากความสว่าง รวมกับฐานข้อความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ชีวิตที่สั่งสมมาในชาตินี้และชาติก่อน จึงพบทางออกจากปัญหาได้
ด้วยหลักธรรม

จงให้กำลังใจตนเอง ทำได้แคไหนก็แค่นั้น แต่อย่าหยุดยั้งเว้นวรรค
จังทำดีทุกวัน ทำวันนี้ได้ดีกว่าเมื่อวาน ท่านจักถึงเส้นชัยธรรมสักวัน

เราแก้ปัญหาได้ง่ายๆ โดยใช้อุเบกขาและอุปาทาน แต่ที่ยาก คือ การ
ฝึกตนเองให้อุเบกขา คือปล่อยว่าง, ละอุปาทาน คือไม่ยึดมั่น แต่จง
พยายามเถิด จักเกิดผลดีทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ขอให้เริิ่่มตั้งต้นที่การมีสติ คือ นึกขึ้นได้ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือ เร่งทำ
สมาธิสงบจิตใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราจักนึกขึ้นได้ง่ายว่าตัวเราพกไฟแช็ค
และเทียนไขมาด้วย นั่นคือเรามีปัญญาความรู้อยู่แล้ว ใช้ไฟแช็คกับ
เทียนไขได้ความสว่าง นั่นคือเราจะพบวิธีแก้ปัญหาได้

การไม่แสดงอาการร้อนรนกระวนกระวายทางกาย วาจา เมื่อเกิดปัญหา
จัดเป็นศีลเมื่อกาย วาจา สงบแล้ว ก็ส่งผลให้ใจสงบเป็นสมาธิ คิดหา
ทางออกได้เร็ว

ข้อมูลจาก หนังสือวิธีสร้างบุญบารมี โดยสมเด็จพระญาณสังวร
Post 5 สิงหาคม 2558
บทความพระพุทธศานา
บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ  
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+วิธีต้านซึมเศร้า
+
5 อาการดวงตา
+
กินเร็วเสี่ยง
+
ข้อเข่าเสื่อม
+โรคไต
บทความรักษาโรค

   


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+วิธีทำแยมนมสด
+ชีสมีประโยชน
+เมล็ดเชีย
+น้ำมะพร้าว
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น