สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

remahealth
สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

กรรมฐานของคนที่เกิดวันเสาร์

 

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันเสาร์ ก็คือ มักจะคนหงุดหงิดง่าย และใจ
ร้อน และบางคนก็จะมีลักษณะชอบเก็บตัว ไม่ชอบสุงสิงกับใครคนที่
ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ส่วนใหญ๋มักจะเป็นคนที่คิดมาก เครียดง่ายและ
ช่างจดช่างจำ เจ้าคิด เจ้าแค้น

กรรมฐานของคนที่เกิดวันเสาร์

กรรมฐานสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์
กรรมฐานที่จะใช้แก้ไขนิสัย ของคนที่เกิดวันเสาร์นั้น คือกรรมฐาน 2
ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ
1. พรหมวิหาร 4 กรรมฐานหมวดนี้ จะช่วยแก้นิสัยใจร้อน ทำให้ใจ
เย็นลง และจากที่เคยหงุดหงิดง่าย ก็จะหงุดหงิดได้ยากขึ้น
2. อานาปานสติ กรรมฐานข้อนี้ จะช่วยแก้นิสัย ความเป็นคนชอบ
คิดมาก เพราะกรรมฐานข้อนี้ เป็นกรรมฐาน ที่จะช่วยตัดกระแสวิตก
ได้อย่างดีเยี่ยม
อานาปานสติ คือ สติที่ระลึกรู้เป็นไปในลมหายใจ ไม่ใช่มีแต่สติเท่า
นั้น แต่ต้องมีปัญญาด้วย ซึ่งอานาปานสติ มีทั้งที่เป็นใน สมถภาวนา  และวิปัสสนาภาวนา

พรหมวิหาร 4 คุณธรรม ทั้ง 4 ข้อมีดังนี้
1. เมตตา ได้แก่ความรัก ความเอ็นดู ความปรารถนาดี อยากให้
ทุกๆชีวิต มีแต่ความสุขความเจริญ
2. กรุณา ได้แก่ความสงสาร เวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยาก ก็อดที่จะ
สงสาร อดที่จะช่วยเหลือไม่ได้
3. มุทิตา ได้แก่ ความพลอยยินดี เมื่อคนเห็นอื่น เขาได้ดีมีสุข
4. อุเบกขา ได้แก่ การรู้จักวางเฉย ไม่ซ้ำเติม เมื่อเห็นคนอื่น
พลาดพลั้ง เพราะการกระทำ ของเขาเอง

คุณธรรมทั้ง 4 ข้อ
1.เมตตา ยอดของความเมตตาจริงๆ คือรัก และให้อภัยได้ แม้กระทั่ง
ศัตรู ถ้าเราเจริญเมตตาให้มากๆ จิตใจเรา ก็จะเป็นอย่างนี้ คือจะไม่มี
ความเคียดแค้น ไม่พยาบาทใคร และพร้อมที่จะให้อภัย กับคนทุกคน
2. กรุณา ได้แก่ ความสงสาร ช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองข้อใดขจัด
ความเศร้าหมอง ข้อ วิหิงสา คือการชอบเบียดเบียน รังแกคนอื่น สัตว์
อื่นใครก็ตาม ที่ไม่มีความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ หรือต่อสัตว์อื่นผู้นั้น
ก็พร้อมที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้ตลอดเวลา ที่เป็นดังนี้ ก็เพราะขาด
ความสงสารตัวเดียว

3 .มุทิตา ได้แก่ความพลอยยินดี เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็ยินดีด้วยความ
ริษยา ก็ย่อมจะหมดไป จากใจของผู้นั้น มุทิตา ความพลอยยินดีกับ
ความริษยา มันมีลักษณะ ที่ตรงกันข้าม เหมือนน้ำ กับไฟ ยามใดที่มี
มุทิตา ยามนั้น ริษยา ต้องไม่มีอยู่ในใจ แต่ถ้ายามใด ใจเต็มไปด้วย
ความริษยา เมื่อนั้น มุทิตา ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน

4.อุเบกขา คือการวางเฉย การที่เราจะวางเฉยได้ นั่นก็เพราะ ได้มา
นึกถึงเรื่องกรรมใครก็ตามที่นึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมของแต่ละบุคคล
บ่อยๆ คนประเภทนั้นจะเจริญอุเบกขา คือความวางเฉยได้ง่าย แต่
สำหรับใครก็ตาม ที่ไม่นึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมเลย คนประเภทนั้น
เวลามีเหตุการณ์อะไร เกิดขึ้น กับคนรอบข้าง ก็มักจะเป็นทุกข์ เป็น
ร้อน ทำใจไม่ได้
อานาปานสติ คือ สติที่ระลึกรู้เป็นไปในลมหายใจ ไม่ใช่มีแต่สติเท่า
นั้น แต่ต้องมีปัญญาด้วย ซึ่งอานาปานสติ มีทั้งที่เป็นใน สมถภาวนา  และวิปัสสนาภาวนา

Post 020316
ข้อมูลอ้างอิงจาก dhammathai.org
บทความพระพุทธศานา

                                                   


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น