สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

remahealth
สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

 


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม แห่งวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นพระกัมมัฏฐาน จริยวัตรงดงาม เป็นพระสุปฏิปันโน แสวงหาความ
รู้และประสบการณ์ นำมาสอนสั่งญาติโยมให้รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรม รู้ถึง
การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ การบำเพ็ญภาวนา อันเป็นที่มาของศีล สมาธิ
ปัญญา จนเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วประเทศ ในการเป็นพระ
นักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ สืบสานเส้นทางธรรม
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)เจ้าอาวาสวัด
อัมพวัน จ.สิงห์บุรี
ได้มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 8.37 น.วันที่ 25ม.ค.
59 ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยอาการปอดอักเสบ

ประวัติพระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
อายุ 87ปี เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2471ที่ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี
ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โยมบิดาชื่อ
แพ โยมมารดาชื่อ เจิม จรรยารักษ์ ซึ่งมีอาชีพค้าขาย มีพี่น้องทั้งหมด
10 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 5ท่านเคยศึกษาดนตรีไทยมีปี่พาทย์มอญ
แตรวงเครื่องสาย การประพันธ์บทขับร้อง จากโยมบิดากับคุณหลวง
ธารา

ต่อมาคุณปู่ พ.ต.หลวงธารา ได้นำพระคุณเจ้าเข้าฝากตัวกับจอมพล
ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนนายตำรวจ
พระคุณเจ้าศึกษาอยู่ประมาณ 1 เดือน จึงขอลาออกเนื่องจากไม่ถูก
อัธยาศัยในวิชานี้ ต่อมาท่านอุปสมบทวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2491พรรษา 67

โดยมีท่านเจ้าคุณพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนครเป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูถาวรวิริยคุณ วัดพุทธารามเป็นกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อจรัญได้
ศึกษาพระธรรมวินัย วิปัสสนากรรมฐานโดยปี พ.ศ. 2491 ศึกษาพระ
ธรรมวินัย ณ สำนักพรหมบุรี พ.ศ.2492 สอบนักธรรมโทสนามหลวง
ได้ที่วัดแจ้งพรหมนคร พ.ศ. 2493 ศึกษาวิชากรรมฐานกับพระครูนิ
วาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) อ.หนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2494 ศึกษาวิชากรรมฐานกับหลวงพ่อลี และท่านเจ้าคุณอริย
คุณาธร จ.ขอนแก่น พ.ศ.2495 ศึกษาการทำพระเครื่องและเครื่อง
รางของขลัง, น้ำมันมนต์กับหลวงพ่อจง วัดหน้าต่าง จ.อยุธยา และ
พระครูวินิจสุตคุณ, หลวงพ่อสนั่น วัดเสาธงทอง จ.อ่างทอง หลวง
พ่อจาด วัดบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

พ.ศ.2496 ศึกษาวิชาสมถวิปัสสนา กับพระภาวนาโอกาสลเถร (สด
จันทสโร) หรือหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี พ.ศ.
2497ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับเจ้าคุณอาจารย์พระราช
สิทธิมุนี วัดมหาธาตุ จ.พระนคร พ.ศ. 2498 ศึกษาพระอภิธรรมกับ
อาจารย์เตชิน (ชาวพม่า) วัดระฆัง จ.ธนบุรี และได้ศึกษาการพยากรณ์
จากสมเด็จพระสังฆราชวัดสระเกศฯ กรุงเพทฯ ศึกษาแลกเปลี่ยนความ
รู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับอาจารย์ พ.อ.ชม สุคันธรัต หลังจากนั้นท่าน
ได้เดินธุดงค์รอนแรมหาที่สงบ เพื่อจำศีลภาวนาตามป่าเขาลำเนาไพร
ทางภาคเหนือหลวงพ่อจรัญเป็นพระภิกษุชาวไทยในสังกัดคณะสงฆ์มหา นิกาย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 โดยในปีพ.ศ. 2501 ได้รับ
สมณศักดิ์เป็นพระครูปลัดจรัญ ฐิตธัมโม
พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร
ชั้นตรี ในราชทินนามที่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระครูภาวนาวิสุทธิ์ ต่อมา
พ.ศ. 2525 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทิน
นามเดิมที่พระครูภาวนาวิสุทธิ์หลังจากนั้น
พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ
พ.ศ. 2535 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสุทธิ
ญาณมงคล
พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่
พระเทพสิงหบุราจารย์ และ
พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม
ที่พระธรรมสิงหบุราจารย์

สำหรับตำแหน่งการปกครองทางสงฆ์ พ.ศ. 2500 ได้รับแต่งตั้งเป็น
รักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2541 ได้รับพระบัญชาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2542 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2552 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2557 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3หลวงพ่อจรัญเป็นพระสงฆ์
ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ

จากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์แนวทาง
การสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่ง
กรรม โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็น
อุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนา
กรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ

นอกจากนี้ หลวงพ่อจรัญ ยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนให้หมั่น
สวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญ
สติอย่างแพร่หลายอีกด้วย สำหรับแนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนา
นั้น หลวงพ่อจรัญ ยึดหลักจะใช้หนี้โลกมนุษย์ด้วยการเผยแพร่พระ
ธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะไม่ขอสร้างวัตถุอีก

ข้อมูลอ้างอิงจาก Nationtv,DaiiyNews
บทความพระพุทธศานา

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น