สุขภาพ

บทความพระพุทธ
สุขภาพดีวันพระหมายถึง
ดูแลสุขภาพหลวงปู่ชา1
อาหารสุขภาพกาลามสูตร
อาหารเสริมเพ่งกสิน 
สมุนไพรโพชฌังคปริตร
บทความอื่น 

  remahealth

บทความสุขภาพ
+ ลดกินแป้ง ลดสิว
+กล้ามท้องที่เซ็กซี่
+Article Health
+ หนังสือสุขภาพ
+Rema Books

remahealth
สมุนไพรไทยสมุนไพร
+ทองพันชั่ง 
+กระเทียม-มะนาว

+
น้ำมันขิง
+
กระเจี๊ยบแดง 
+พาร์สเลย
+กระชาย
+มะขาม 
+หญ้าดอกขาว 
+เม็ดแมงลัก
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดีสุขภาพผู้สูงอายุ
+บัตรทอง
+อาชีพผู้สูงอายุ
+กองทุนการออม
+เดินเร็วอายุยืน 
+
กินจืดยืดชีวิต
อ่านบทความอื่น

สุขภาพดี บทความสุขภาพ อาหารสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย
Custom Search

ละขันธ์5 พ้นทุกข์

 


ละขันธ์5 พ้นทุกข์ ขันธ์ 5 เหตุแห่งทุกข์ ไม่ยึดติดขันธ์5 พ้นทุกข์
ขันธ์
ในทางพุทธศาสนาหมายถึงร่างกายของมนุษย์ คือแยกร่างกาย
ออกเป็นส่วนๆ ตามสภาพได้ 5 ส่วน หรือ 5 ขันธ์ คือ รูป,เวทนา,
สัญญา,สังขาร,วิญญาณ

ขันธ์5 คือ

1.รูป ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต
2.เวทนา ได้แก่ ระบบประมวลความรู้สึกว่า ชอบหรือไม่ชอบ และ
เฉยๆ
3.สัญญา ได้แก่ จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ
4.สังขาร ได้แก่ ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะสิ่งที่รับรู้สึกและจำได้นั้นๆ
5.วิญญาณ ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้นๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ


ขันธ์5 รูปจัดเป็นรูปธรรม และ เวทนา,สัญญา,สังขาร,วิญญาณจัดเป็นนาม
ธรรม เมื่อจัดขันธ์เข้าในปรมัตถธรรม
•วิญญาณขันธ์ จัดเข้าในจิต
•เวทนาขันธ์ ,สัญญาขันธ์ ,สังขารขันธ์ จัดเข้าในเจตสิก(เจตสิกหมายถึงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งประกอบกับจิต
ปรุงแต่งจิตให้มีความเป็นไปต่าง ๆ)
•รูปขันธ์ จัดเข้าในรูป
•การหมดเหตุปัจจัยของนามรูป จัดเข้าในนิพพาน

ขันธ์ 5 ท่านว่าเป็นกองทุกข์ ถ้าอยากได้สุขให้ละเหตุของทุกข์ คือการ
เข้าไปยึดมั่นในขันธ์ 5 เมื่อไม่ยึด มันก็ไม่ทุกข์ การที่ไม่ยึดหมายความ
ว่า ให้มองเห็นว่ามันเป็นธรรมดา แล้วนำใจเข้าไปยอมรับสภาพนั้น มัน
ก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ เรียกว่า การปฎิบัติธรรม (หรือมรรค) ซึ่งจะมีผล
เป็นนิโรธ (การดับทุกข์)การมองเห็นธรรมดา คือมองให้เห็นว่าขันธ์ 5
เป็นธรรมดาในการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่สามารถเข้าไปบังคับ
มันได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก วิกีพีเดีย,suchart.rmutl.ac.th
ภาพจาก pantip.com
บทความพระพุทธศานา

บทความสุขภาพ สมุนไพร อาหารสุขภาพ
                                                    


ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า
โครงการพระราชดำริ

สุขภาพดี

สุขภาพดีดีหน้าต่างสุขภาพ

+สุขภาพผู้หญิง
+สุขภาพผู้ชาย
+สุขภาพเด็ก
+สุขภาพวัยรุ่น
+ผู้สูงอายุ

อาหารสุขภาพสถานที่เที่ยวไทย

โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรค
+ภูมิคุ้มกัน
+ไข้เลือดออก

+คลายเครียด
+
เดินเร็วอายุยืน
+เสริมธาตุเหล็กอ่านบทความอื่น


อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ
+แป้งสเปลท
+เห็ดเข็มทอง
+เมล็ดเชีย
+กาน่าฉ๋าย
+ชะคราม
+
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
+โก้โก้มากคุณค่า
บทความอื่น 

อาหารสุขภาพบทความสุขภาพ
ลดน้ำหนัก
+อาหารคนรักวิ่ง
+ป.ย.ของแอโรบิก
+กินจุบกินจิบ
+แขม่วท้องลดพุง
+แกว่งแขนลดพุง
อ่านบทความอื่น